Home » 8 verhaalstarters

8 verhaalstarters

Een kind verkleed als superheld

Je fantasie de loop laten en een verhaal of gedicht schrijven: voor sommige kinderen is dat een heerlijke opdracht, maar andere kinderen hebben een zetje nodig. Met deze acht tips (plus extra’s!) help je alle kinderen op weg.

1     Startzin

Geef een zin of scenario als beginpunt voor het verhaal. Bijvoorbeeld: ‘Toen ik wakker werd, ontdekte ik dat ik een superkracht had. Ik kon …’

2    Doorgeefverhaal

Geef een startzin (zie tip 1) en zorg dat ieder kind een vel schrijfpapier heeft. Zet de timer op vijf minuten. Alle kinderen starten met het schrijven van een verhaal. Zodra de timer afgaat, geven ze het verhaal door aan een klasgenoot die verder schrijft. Herhaal dit een paar keer en verleng de tijd elke ronde met één minuut leestijd. Vertel wanneer de kinderen een eind moeten maken aan het verhaal en geef ze daar zeker nog twee doorgeefrondes voor.

3     Geheime boodschap

Schrijf tien geheime boodschappen op het bord. De kinderen kiezen er één en schrijven een verhaal dat de boodschap verklaart.

Voorbeelden van geheime boodschappen:

  • Achter het rode bankje in het park, onder de losliggende steen, ligt een sleutel.
  • Op de zolder van het oude huis, achter de kast, ligt een schatkaart.
  • Morgen om 20:00 uur aan het strandje bij de rivier. Neem voor drie dagen eten mee.
  • Je mag alleen binnen als je blauwe schoenen draagt.

Stappenplan creatief schrijven

Wees bij alle opdrachten vooraf duidelijk over de eisen die je aan het schrijfproduct stelt en volg waar mogelijk de stappen voor stellen uit je taalmethode zoals teksten uitwisselen, elkaar feedback geven, de mogelijkheid om de tekst te verbeteren en de tekst te presenteren.

4     Een wereld van …

Een wereld van rubber, peperkoek of glas … Laat de kinderen een bijzondere wereld bedenken waar het verhaal zich afspeelt, of geef zelf voorbeelden.

5     Haal iets weg

Een wereld zonder volwassenen, geld, wielen of speelgoed. Laat de kinderen bedenken wat er ontbreekt of geef zelf voorbeelden. Wat zou er in die wereld gebeuren?

6     Fantasiedier

Ieder kind tekent eerst een fantasiedier en maakt er dan een gedicht over. Lees ter inspiratie het gedicht De blauwbilgorgel van Cees Buddingh’ voor.

7     Prikken

Maak een lijst met locaties, een lijst met personages en een lijst gebeurtenissen. De kinderen prikken blind in iedere lijst en gebruiken die drie elementen in hun verhaal.

8     Schrijfkunst

Laat een aantal kunstwerken zien en laat de kinderen daar een verhaal bij schrijven. Een geschikt kunstwerk is ‘Zonder titel’ van Maurizio Cattelan in museum Boijmans van Beuningen, waarin een man uit een gat in de vloer kijkt.

EXTRA 

Verrassingswoord

Geef, als de kinderen aan het schrijven zijn, om de drie minuten een willekeurig verrassingswoord dat ze in hun verhaal moeten verwerken. Bijvoorbeeld: pannenkoek, tuinkabouter, step, rugzak. Mooi te combineren met tip 1 en 2.

Verhalen in beeld

De basisprincipes van een korte strip zijn: plaatjes vervangen tekst, er is een plot (dat meestal in het laatste plaatje duidelijk wordt), er zijn tekst- en/of denkballonnen, emotie- en bewegingstekens en onomatopeeën. Maar behalve het bedenken van een plot is het tekenen zelf vaak een hele opgave. Tip de kinderen daarom om heel eenvoudige figuurtjes te maken. Een rondje of streepje met armen, benen en een gezichtsuitdrukking volstaat.

Een overzicht van mogelijke eenvoudige stripfiguurtjes

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.