Home » Yoga als middel tegen agressief gedrag

Yoga als middel tegen agressief gedrag

inderen kunnen zich gedragen als een piranha: ze kunnen agressief zijn, onredelijke dingen doen en hier zelfs in doorslaan. Is dit piranhagedrag bij kinderen aangeboren of aangeleerd? En hoe zou dit kunnen worden aangepakt? In dit artikel van Daphne van der Eijk, student aan de Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO), lees je er alles over.

Kinderen weigeren vaak iets te doen, vernielen dingen en zijn onrustig. Dit gaat samen met agressief gedrag. Tremblay (in Junger, 1999, p. 11) concludeert dat agressief gedrag al bij een leeftijd van 6 maanden begint. Kinderen die al vroeg agressief gedrag vertonen, hebben volgens Junger et al. (2003, p. 16) ook meer probleemgedrag op school.

Aangeleerd of aangeboren?

Hoe komt het nu dat kinderen agressief gedrag vertonen? Volgens Klomp (1995, p. 334) wordt agressief gedrag gezien als aangeleerd gedrag. Kinderen nemen gedragingen van huis uit over door middel van imitatie en identificatie. Uit onderzoek van Klomp (1995, p.333) blijkt dat verschillende psychoanalytici beweren dat agressiviteit aangeboren gedrag is. De een reageert nu eenmaal anders dan de ander.

Verschillende soorten piranha’s

Agressiviteit bij kinderen uit zich op een directe manier. Het kan daarbij gaan om fysiek geweld zoals schoppen en slaan, maar het kan ook gaan om psychisch geweld zoals pesten en schelden (Van der Ploeg, in Klomp, 1995, p.332). Er bestaat een verschil tussen reactieve en proactieve agressie. Reactieve agressie ontstaat meestal uit boosheid of als reactie op een bepaalde gebeurtenis. Proactieve agressie is gepland en wordt vaak gebruikt om een bepaald doel te bereiken (Orbido de Castro, Merk, Koops, Veerman & Bosch, in Bakker, 2005, p.8).

Van piranha naar goudvis

Er zijn kinderen die een verhoogd risico lopen op agressief gedrag. Als daar niks aan wordt gedaan, kunnen zij daar later last van krijgen (Setty, Subramanya & Mahadevan (2016). Hoe kan er nu voor worden gezorgd dat kinderen hun piranhagedrag veranderen in het gedrag van een goudvis? Daar zijn verschillende methoden voor. Een van die methoden is yoga. Het blijkt dat mensen die in hun jeugd yoga hebben gedaan, het later beter doen op sociaal gebied (Setty, Subramanya & Mahadevan (2016). Zij kunnen zichzelf beter beheersen en hebben ook minder stressgevoel. Vroeg beginnen met yoga helpt dus met het beheersen van agressief gedrag.

Verder lezen?

Wil je meer te weten komen over yoga in het onderwijs? Lees dan het onlangs op OVM verschenen artikel Zo begin je met yoga in de klas. Daarin zetten we onder meer uiteen wat nog meer de voordelen van deze rustgevende sport zijn en hoe je als leraar mee kunt beginnen in de klas.

Wat doe jij om agressief gedrag van kinderen te voorkomen in de klas? En heb je weleens yoga gedaan met leerlingen? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.