Home » VTV-reeks (14): de zeven van witteman in de praktijk

VTV-reeks (14): de zeven van witteman in de praktijk

In VTV 13 hebben we de Spaanse les gezien van docente Ana de Andrade. Ik heb u toen beloofd dat ik in dit artikel een filmverslag van haar les zou maken aan de hand van de Zeven van Witteman. Helaas bleek haar klas die dag een excursie te hebben. Gelukkig vond ik haar collega Frans, Nadine Mies, bereid mij een les te laten volgen in een van haar brugklassen.

Nadine verontschuldigde zich wel voor het feit dat haar leerlingen nog naar weinig Frans spraken. Maar wat wil je na 6 weken les in een volledig nieuwe taal! Het was juist de reden waarom ik koos voor Spaans of Frans. Natuurlijk had ik ook een les kunnen volgen bij de collega’s Engels. Maar Engels geeft in het stadium van de brugklas vaak een vertekend beeld. Er is bij de leerlingen nogal wat voorkennis. Veel basisscholen geven Engelse lessen en bovendien is Engels overal om ons heen.

Daarom koos ik dus voor Spaans of Frans. In het filmpje kunt u goed zien dat Nadine de Vijf van Westhoff op bekwame wijze hanteert. Ze spreekt zoveel mogelijk Frans en daagt haar leerlingen uit ook in het Frans te reageren. U begrijpt dat dit nog vrij moeizaam ging, al moet ik zeggen dat haar leerlingen op het terrein van de luistervaardigheid al aardig mee kunnen.

U vraagt zich misschien af, hoe ik naar haar les keek. Ik kijk met het model van de ZEVENSPRONG (zie afbeelding rechts). Al eerder heb ik een artikel geschreven, getiteld de ideale les. Ik verwijs u graag naar dit artikel. U ziet dat ik niet zoals collega Westhoff de insteek neem van de specifieke taaldidactiek, maar meer van de algemene didactiek.
Om te beginnen vind ik het belangrijk dat er “leerdoelen” zijn. Uit Canadees onderzoek blijkt dat lessen falen als er geen doelen zijn. Lessen zijn succesvol als er wel doelen zijn en zijn zeer succesvol als er evaluatie en reflectie plaats vindt op het leerproces. De leerdoelen werden door Nadine Mies nadrukkelijk met de leerlingen gecommuniceerd. Op een speelse manier liet zij de stappen 3 (instructie) en 4 (werken aan de taak) in elkaar overgaan. Sterk vond ik haar evaluatie en reflectie. De leerlingen voelden zich vertrouwd bij haar. Een prima les, vond ik.

De volgende keer zal deze serie eindigen met een interview van Corinne Nederlof met Prof. Westhoff en ondergetekende. In dit artikel zal het TENTATIEVE DIDACTISCHE MODEL worden gepresenteerd. Heel misschien volgt daarna nog een epiloog. Ik dank alle lezers voor hun ruime belangstelling en vooral voor hun commentaren.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.