Home » Materiaal 12+ » Van hier tot Tokio

Van hier tot Tokio

De aardrijkskunde-examens zijn voorbij. Hiervoor hoefden havo- en vwo-leerlingen niet per se topografie te kennen. Toch was het handig wat topo paraat te hebben, want er stonden nogal wat plaatsnamen in de opgaven. 101 in totaal. 

Wat bestaat, heeft een plaats
Dat aardrijkskunde een andere naam is voor topografie, klopt niet. Maar dat ze veel met elkaar te maken hebben, klopt wel. Dat verklaart waarom er in aardrijkskunde-examens veel namen voorkomen. Je kunt een geografisch verschijnsel immers nooit beschrijven zonder daarbij aan te geven ‘waar’ dat is. Dat maakt topografie onmisbaar voor elk moment dat je met aardrijkskunde bezig bent.

Getallen
Gelukkig kwam geen enkele leerling alle 101 plaatsnamen tegen, want dat getal is de optelsom van alle namen in de opdrachten van de drie afzonderlijke examens. Mavo-leerlingen kwamen 28 namen tegen, havo-leerlingen 30 en vwo-leerlingen 43. Sommige namen stonden in een paar examens. Nederland, Duitsland, Singapore, China en Himalaya kwamen in twee examens voor. Indonesië kwam in elk examen voor, drie keer dus. De namen sloegen op wijken, steden, landen, continenten, bergen, rivieren, meren, natuurlijke gebieden en economische zones. Ze lagen verspreid over zes continenten, maar bijna allemaal op het noordelijk halfrond.

Afstanden
Als alle in de opdrachten genoemde plaatsen op één lijn zouden liggen, zou de laatste plaats 533.968 kilometer verwijderd liggen van de eerste. Dat is, gerekend vanaf aarde, bijna 200.000 kilometer achter de maan. Of dertien rondjes om de aarde. Vwo-leerlingen vlogen met 220.889 kilometer het verst, gevolgd door 195.027 kilometer voor havo-leerlingen. Mavo-leerlingen vlogen ‘slechts’ 118.052 kilometer. Een plaatsnaam in het examen lag gemiddeld 5286 kilometer vanaf Utrecht. De gemiddelde afstand tussen plaatsen in het examen was bij havo het grootst, gevolgd door vwo en mavo. Om zich voor te stellen waar op aarde de vraag zich afspeelde, vloog een leerling  gemiddeld tijdens een heel examen een afstand van 177.989 kilometer. Dat zijn ruim vier rondjes om de aarde. Geen wonder dat veel leerlingen na hun examen draaierig waren en sterretjes zagen.


Bronnen
Bron 1 Centraal examen mavo aardrijkskunde 2017
Bron 2 Centraal examen havo aardrijkskunde 2017
Bron 3 Centraal examen vwo aardrijkskunde 2017

2017-06-Werkblad-Van-hier-tot-Tokio

Aan de slag met Aardrijkskunde

Bootvluchtelingen van Rwanda

Enkeltje Rwanda

In deze lesbrief leer je meer over de wet en bekijk je wat de redenen zijn om te vluchten, maar ook de redenen om deze wet aan te nemen.

Bekijk
Vliegtuig vertrekt uit Schiphol

Hoe klimaatbewust ben jij?

In deze lesbrief kijk je aan de hand van de ecologische voetafdruk welke ruimte je inneemt en kijk je hoe klimaatbewust je keuzes maakt.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.