Home » Materiaal 12+ » De muur van schaamte: weg ermee?

De muur van schaamte: weg ermee?

Een icoon van sociale ongelijkheid in São Paulo, de grootste stad van Brazilië.

Ongelijkheid is niet altijd meteen zichtbaar, net als de oorzaken en gevolgen daarvan. Maar in Lima, Peru is die ongelijkheid heel erg zichtbaar: door de Wall of Shame. Moet de overheid muren van ongelijkheid afbreken of niet? Bekijk de video Een leven achter prikkeldraad in Peru: dit is de ‘Wall of Shame’

Opdrachten

Bekijk de afbeelding en de tabel hieronder.
1 Welke Lorenzcurve (havo) en welke Gini-coëfficiënt (vwo) past bij Peru en welke bij Nederland? Motiveer je antwoord.

AB
0,420,26

De docent verdeelt de klas willekeurig in twee groepen: een groep ‘armen’ en een groep ‘rijken’ in de verhouding 2:1. De armen gaan aan de linkerkant van het lokaal staan en de rijken aan de rechterkant. Tussen de twee groepen loopt een denkbeeldige muur. Je krijgt een speelkaart, een groen kaartje en een rood kaartje. Groen is voor, rood is tegen.
Stem over de stelling: De overheid moet de muur van ongelijkheid afbreken.

2 Hoe is de verhouding voor en tegen in de arme groep? En in de rijke groep? Is er een verschil, net zoals in de video? Bespreek de uitkomst met je buur in een halve minuut, en daarna met de klas als geheel.
Welke argumenten zijn er voor of tegen het afbreken van de muur?

3 Leg uit dat het argument van de rijke inwoners tegen het afbreken van de muur zichzelf versterkt als de muur in stand blijft.

Stel, de overheid hanteert nu een vlaktaks, alle inwoners betalen hetzelfde percentage belasting. Stem over de stelling: De overheid moet een progressief belastingstelsel invoeren.
4 Hoe is de verhouding voor en tegen in de arme groep? En in de rijke groep? Bespreek de uitkomst met je buur in een halve minuut, en daarna met de klas als geheel. Welke argumenten zijn er voor of tegen een progressief belastingstelsel?

Stem met alle leerlingen opnieuw over de stelling: De overheid moet de muur van ongelijkheid afbreken.
5 Is het stemgedrag van de vier gewisselde leerlingen gewijzigd? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom?

Stem met alle leerlingen opnieuw over de stelling: De overheid moet een progressief belastingstelsel invoeren.
6 Is het stemgedrag van de vier gewisselde leerlingen gewijzigd? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom?

7 Is het in de werkelijkheid makkelijk om van ‘arm’ naar ‘rijk’ te gaan in een land als Peru, denk je? En in Nederland? Bespreek dit met je buur in een minuut, en daarna met de klas als geheel.

Mogelijke extra vraag:
8 Maak een Lorenzcurve van de inkomensverdeling in de klas op basis van de waarden op de uitgedeelde speelkaarten. Neem de tabel over en vul deze in (als de groep niet in kwintielen verdeeld kan worden, maak dan een benadering). Teken vervolgens de bijbehorende Lorenzcurve.

Kwintiel
Kwintiel
cumulatief
Inkomen
Inkomen in %
van het totaal
Inkomen (%)
cumulatief
1
2
3
4
5100%100%
Totaal

Antwoorden bekijken

Om de antwoorden te kunnen zien, moet je zijn ingelogd. Heb je nog geen account? Meld je dan nu aan! Het is GRATIS.

Andere Actuele opdracht Economie

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.