Home » Materiaal 12+ » Meer euromama’s nodig?

Meer euromama’s nodig?

Vrouw met pinpas

Het gemiddeld aantal geboortes in China en in de EU daalt al jaren waardoor de bevolking zal krimpen. Dat leidt op tal van vlakken tot problemen die zichzelf versterken. Bekijk de twee video’s ‘We krijgen te weinig baby’s en dat is een probleem’ en ‘Kinderen krijgen te duur in China: duizenden euro’s aan bijlessen’.

Opdrachten

De eerste video legt uit dat er te weinig werkenden (zullen) zijn die meebetalen aan de voorzieningen voor ouderen zoals pensioenen. In sommige Europese landen, zoals in Frankrijk, zijn alle pensioenen gebaseerd op het omslagstelsel. In Nederland kennen we een combinatie van het omslagstelsel met de AOW en het kapitaaldekkingsstelsel met de aanvullende pensioenen.
1 Welk stelsel is gevoeliger voor een daling van het aantal geboortes: het omslagstelsel of het kapitaaldekkingsstelsel? Leg je antwoord uit.

2 Leg via de vraagzijde van de economie uit dat een daling van het aantal geboortes op termijn kan zorgen voor minder economische groei.

Door de daling van het aantal geboortes ontstaat er op termijn krapte op de arbeidsmarkt.
3 Leg via de aanbodzijde van de economie uit dat dat zorgt voor minder economische groei.

4 Leg met behulp van de antwoorden op vraag 2 en 3 uit dat het probleem van de daling van het aantal geboortes zichzelf op termijn versterkt.

Er bestaan in bepaalde landen subsidies op het krijgen of hebben van kinderen. Volgens de eerste video zijn die subsidies weinig effectief. Op bepaalde markten werken prijsprikkels echter wel goed om consumentengedrag te sturen, denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen.
5 Leg uit waarom een subsidie wel goed werkt bij zonnepanelen, maar minder goed bij (het krijgen van) kinderen.

In beide video’s wordt een overeenkomstige motivatie voor vrouwen om (nog) geen kinderen te nemen genoemd. Daarbij is sprake van ruilen over de tijd.
6 Welke motivatie wordt gegeven en waarom is dit een voorbeeld van ruilen over de tijd?

Meer lezen?
Wat kost een kind?
Hoe aantrekkelijk is het pensioenstelsel van Frankrijk?

Van de makers van Praktische Economie en Economisch bekeken

Antwoorden bekijken

Om de antwoorden te kunnen zien, moet je zijn ingelogd. Heb je nog geen account? Meld je dan nu aan! Het is GRATIS.

Andere Actuele opdracht Economie

Influencer als bullshitbaan

Zorgen om ‘bullshitbanen’

Jongeren kiezen volgens werkgevers te vaak voor een baan met weinig toegevoegde waarde. Maken werkgevers zich terecht zorgen?

Bekijk
Muntjes voor Amerikaanse vlag

Wint Amerika van ons, of toch niet?

Economisch gezien legt Europa het af tegen de VS. Onze economie is kleiner en groeit minder hard. Maar zijn we dan ook minder welvarend?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.