Home » Materiaal 12+ » Bloemen, bollen en boeren

Bloemen, bollen en boeren

Het gaat niet goed met de Nederlandse bloembollenkwekers. Sinds 2000 is hun aantal bijna gehalveerd. Wordt Nederland een tulploos land?

Cijfers over tulpen
Al eeuwen worden in Nederland veel tulpen geteeld. Op meer dan de helft van het oppervlak dat in Nederland voor bloementeelt in gebruik is, worden tulpen verbouwd. In kassen gebeurt dat voor de bloem, in de open grond voor de bol. De exportwaarde van alle tulpenbollen en -bloemen samen ligt rond de 875 miljoen euro. Er zijn honderden soorten tulpen. Veel rassen dragen typische namen zoals Pink Lady, Efteling, Yellow Spring en Spongebob. Daarnaast zijn er tulpen Willem-Alexander, Maxima en Rembrandt van Rijn gedoopt.

Het slechte nieuws
Het aantal telers dat zich bezighoudt met bloembollen, is vanaf het jaar 2000 met bijna de helft afgenomen. Binnen deze groep valt vooral op dat het aantal telers van narcissen daalde. Hierdoor daalde ook het aantal hectares waarop deze bloemensoort wordt verbouwd. Klimaatverandering heeft ook effect op de bloembollenteelt. Snelle temperatuurschommelingen, droogte en hagelbuien kunnen grote schade aanrichten bij bloembollengewassen. Na de aangerichte schade zijn de bloemen erg gevoelig voor virussen. Hierdoor kan het aantal verkoopbare bollen met wel tachtig procent per hectare dalen.

Het goede nieuws
Tegenover de daling van het aantal telers, staat een groei van de totale oppervlakte waar bloembollen worden verbouwd. Steeds minder telers zijn dus verantwoordelijk voor steeds grotere percelen. Dit heeft effecten op de karakteristieke landschappen: de kleinschalige, veelkleurige veldjes veranderen langzaam maar zeker in steeds grotere percelen. De kleurenpracht is er niet minder om, en de aantrekkingskracht ook niet. De tulp blijft mensen van over de hele wereld boeien en aantrekken. Elk jaar komen er circa vijf miljoen mensen naar Nederland om het schilderachtige kleurenpalet van het fleurige bloembollenlandschap te bewonderen. Dit aantal kan nog oplopen omdat de Stichting Evenementen en Promotie Noordoostpolder een paar jaar geleden veel materiaal heeft verspreid in Aziatische landen. Vandaar dat bij veel toeristen nu ‘In Nederland tussen de tulpen staan’ op hun bucket list staat.


Bronnen
Bron 1 Het Tulpenmuseum
Bron 2 Veranderingen in bloemenland
Bron 3 De ene tulp is de andere niet

2017-05-Werkblad-Bloemen-bollen-en-boeren

Aan de slag met Aardrijkskunde

Bootvluchtelingen van Rwanda

Enkeltje Rwanda

In deze lesbrief leer je meer over de wet en bekijk je wat de redenen zijn om te vluchten, maar ook de redenen om deze wet aan te nemen.

Bekijk
Vliegtuig vertrekt uit Schiphol

Hoe klimaatbewust ben jij?

In deze lesbrief kijk je aan de hand van de ecologische voetafdruk welke ruimte je inneemt en kijk je hoe klimaatbewust je keuzes maakt.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.