Home » Materiaal 12+ » Asielakkoord: oplossing of wassen neus?

Asielakkoord: oplossing of wassen neus?

Het kabinet heeft een akkoord bereikt met de gemeenten over de opvang van asielzoekers. Is het akkoord een realistische oplossing?

 

Honderden tijdelijke crisisopvanglocaties. Er wordt 740 miljoen euro uitgetrokken de komende jaren tot 2026. Er moeten woningen komen voor 20.000 asielzoekers. Het zijn maatregelen die de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten voorkomen. Daar sliepen de afgelopen weken vaak honderden asielzoekers buiten omdat er geen opvanglocaties vrij waren. Een van de maatregelen uit het akkoord is het inperken van gezinshereniging. Een asielzoeker die heeft gehoord dat hij mag blijven in Nederland moet nu eerst een woning hebben voordat zijn gezin naar Nederland mag komen. Op deze manier hoopt het kabinet de instroom van asielzoekers te verlagen, een wens van de VVD. Het asielakkoord wordt door andere politieke partijen in de regering juist ‘onacceptabel’ gevonden. Dit kan leiden tot spanningen in de coalitie.

Veiligelanders

Het asielakkoord gaat leiden tot minder problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar een groot deel van de overlast komt helemaal niet van asielzoekers, maar van een groep jonge mannen die geen kant op kunnen. Zij komen uit landen die Nederland veilig vindt. Dat betekent dat zij dus geen recht hebben op een verblijfsvergunning in Nederland. Maar de landen waar zij vandaan komen – landen als Tunesië en Marokko – wil deze groep niet terugnemen. Zo vallen deze veiligelanders tussen wal en schip. Deze groep dwaalt door Europa. Ze verblijven dan weer een paar maanden in Nederland en dan weer een paar maanden in andere Europese landen. Veiligelanders kunnen niet terug worden gestuurd. mogen ook niet blijven en kunnen ook niet zomaar worden opgesloten. Ze hebben als asielzoeker wel recht op onderdak en eten.

Oplossing?

Het asielakkoord moet sommige problemen gaan oplossen. De bouw van woningen kan worden belemmerd door de stikstofcrisis. Het kabinet lijkt wel van crisis naar crisis te gaan. Is het asielakkoord een echte oplossing of wordt het gewoon weer de volgende crisis? Wat denk jij?

Downloads:

Asielakkoord werkblad havo

Asielakkoord werkblad vwo

Bronnen:

Bron 1: Hoe het kabinet de opvangcrisis hoopt te bezweren

Bron 2: Deel achterban ChristenUnie vindt asielakkoord ‘pijnlijk en onacceptabel’

Bron 3: Als een voorpaginakop zo anders wordt gelezen en begrepen dan je hebt bedoeld, dan heb je iets verkeerd gedaan

Aan de slag met Maatschappijleer

Jongeren op fatbikes

Fatbikes: begrenzen of verbieden?

Lesopener bij de actualiteit over fatbikes. Moet het gebruik van de fatbike worden begrensd of helemaal verboden worden?

Bekijk
Politie bij Palestina-protesten

Politieoptreden: waar ligt de grens?

Lesopener bij de actualiteit over het politieoptreden bij demonstraties op universiteiten. Waar ligt de grens van het politieoptreden?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.