Home » Toekomstbestendige opleidingen met experiment cross-over kwalificaties

Toekomstbestendige opleidingen met experiment cross-over kwalificaties

Al twee jaar is het bezig: het experiment cross-over kwalificaties. Wat is het? En waarom is het interessant, zeker in onze veranderende arbeidsmarkt? In dit artikel bespreken de eerste bevindingen van het experiment. Ook lees je hoe je er zelf mee aan de slag kunt gaan.

Binnen het experiment cross-over kwalificaties krijgen mbo’s en het bedrijfsleven de mogelijkheid om gezamenlijk beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Vanaf 2017 mogen mbo-instellingen die meedoen aan dit experiment zelfontwikkelde opleidingen aanbieden die een combinatie vormen van meerdere kwalificaties. Door het experiment ontstaan er opleidingen voor nieuwe beroepen die op het snijvlak van twee of meer sectoren liggen.

Veranderende arbeidsmarkt en beroepen

De arbeidsmarkt verandert en techniek speelt een steeds grotere rol – ook in beroepen. Het tempo waarin beroepen veranderen neemt voortdurend toe. Met dit experiment kunnen mbo-instellingen en het bedrijfsleven gerichter inspelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo kunnen ze opleidingen aanbieden die elementen bevatten van meerdere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding met de kwalificaties ‘techniek’ en ‘zorg’ voor een opleiding technische verpleegkunde.

Begin- en tussenmetingen

Tot en met 2025 wordt het experiment jaarlijks gemonitord en geëvalueerd. De tussenmeting in 2021 wordt door de minister van OCW benut om het experiment te evalueren en op basis daarvan onder meer te beslissen of het wenselijk is om cross-over kwalificaties structureel mogelijk te maken. In 2019 werd een beginmeting gedaan. Enkele bevindingen uit die meting lees je hieronder.

Veelvoorkomende domeinen voor combinaties

In de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 zijn 24 combinaties mbo-instelling/cross-over kwalificaties goedgekeurd. De meeste goedgekeurde cross-over kwalificaties hebben betrekking op niveau 4. Veelvoorkomende domeinen waarmee combinaties gemaakt zijn: ict, techniek, economie & administratie, toerisme & recreatie, zorg & welzijn en groen.

Belangstelling voor cross-over kwalificaties

Zowel mbo’s als studenten tonen veel belangstelling voor cross-over kwalificaties. Dat heeft vooral te maken met de opkomst van cross-sectorale beroepen. Mbo-instellingen spelen flexibel in op vragen vanuit bedrijven en op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door de cross-over kwalificaties hebben studenten na hun afstuderen voldoende perspectief op het vinden van werk op het niveau van de gevolgde opleiding.

Arbeidsmarktrelevantie

De doorslaggevende aanleiding voor deelname aan het experiment cross-over kwalificaties is: is er vraag naar op de arbeidsmarkt? Voor mbo-instellingen is het soms wel lastig om die arbeidsmarktrelevantie te onderbouwen. Het gaat vaak om (relatief) nieuwe beroepen waar al wel vraag naar is, maar die zich op de arbeidsmarkt nog moeten ontwikkelen als opzichzelfstaand beroep. Toetsing van de arbeidsmarktrelevantie blijkt ook lastig. Er zijn nog geen duidelijke criteria voor en de door de mbo-instelling ingediende onderbouwing is tot nu toe moeilijk objectief te toetsen.

Zelf aan de slag?

Wil je zelf aan de slag met het experiment cross-over kwalificaties? Ga dan een samenwerkingsovereenkomst aan met een of meerdere bedrijven; dat is een van de vereisten. Laat je niet tegenhouden door de aanvraagprocedure en het beoordelingsproces: mbo-instellingen die al meedoen ervaren deze doorgaans als positief. Lees hier alles over het experiment en de voorwaarden.

Doet jouw mbo-instelling al mee aan het experiment cross-over kwalificaties? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind op een hinkelpad

Beweging in het rekenen (deel 2)

Er is steeds meer aandacht voor bewegen op school. Welke werkvormen zijn daadwerkelijk effectief voor het leren?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.