Het brein in de 21e eeuw 2: is de toekomst aan de jagers?

Om te willen voorspellen in welke richting het onderwijs zich zal (moeten) ontwikkelen, moeten we naar de wereld om ons heen kijken. We zien een groeiende wereldbevolking die een steeds groter beroep doet op de schaarse middelen. Grondstoffen worden duurder, we zoeken dus naar alternatieven. Dit zoeken naar alternatieven noemen we ‘globalisering’. De bevolking van …

Het brein in de 21e eeuw 2: is de toekomst aan de jagers? Read More »

Bekijk