Veranderingstrajecten in het onderwijs: 7 stadia van bezorgdheid

Op bijna iedere vo-school, waar ik het afgelopen schooljaar als onderwijskundig adviseur ben geweest, speelt de vraag: Hoe kan de ELO bijdragen aan het omgaan met verschillen tussen leerlingen? Hierbij wordt een grote diversiteit aan begrippen gebruikt en vaak is ook het gewenste eindresultaat anders omschreven. Differentiëren, personaliseren, adaptief leren, individualiseren, blended learning, één-op-één… Dit artikel […]

Bekijk

Zomerreeks 2 – de ethiek van ons zoogdierenbrein

Het bijgevoegde YouTube-filmpje gaat over lessen in geluk. Het onderwerp ‘geluk’ krijgt steeds meer aandacht in het onderwijs. Theo Wismans schreef er op 3 juni 2008 een artikel over op deze site. Sedert die tijd dringt het op scholen steeds meer door dat leerlingen alleen kunnen leren wanneer ze gelukkig zijn. Dit tweede artikel over […]

Bekijk