Dit kun je verwachten in de herziene versie Bvj

In het volgende schooljaar ga je als docent aan de slag met een compleet vernieuwde Biologie voor jou. Zo is het thema Voortplanting en Seksualiteit grondig herzien. Bereid je voor op pubishaar in plaats van schaamhaar en meer aandacht voor een divers, gelijk en inclusief kader. Elk schooljaar wordt er kritisch gekeken naar de inhoud […]

Bekijk

In de media: Het vrouwelijk geslachtsorgaan in Biologie voor Jou

Nu bijna alle tweede klassers in het voortgezet onderwijs hebben geleerd dat de clitoris meer is dan ‘dat gevoelige knopje bovenaan de vulva’, is er volop aandacht voor dit onderwerp in de media. De methode Biologie voor Jou  heeft de volledige omschrijving van het vrouwelijk geslachtsorgaan opgenomen in de lesstof en is daarmee baanbrekend omdat […]

Bekijk

Concept-contextonderwijs in een lesmethode

De nieuwe examenprogramma’s biologie voor havo en vwo gaan in augustus 2013 van start. Het uitgangspunt van dit nieuwe programma is de concept-contextgedachte. Het doel hiervan is dat leerlingen hun biologische kennis leren toepassen in verschillende contexten: denk hierbij aan contexten uit de leefwereld, de beroepsuitoefening en de wetenschap. Als gevolg van deze vernieuwing is […]

Bekijk

Voordelen van concept-contextonderwijs

In Lunteren werd op 11 januari de Nibi-conferentie gehouden. Naast het thema Chaos in de klas was er ook aandacht voor het vernieuwde examenprogramma voor havo en vwo. Een belangrijke vernieuwing is het gebruik van meer contexten in het programma. Dit sluit aan op de didactische theorie van pedagoog Lev Vygotsky, waarbij contexten het vertrekpunt […]

Bekijk