Home » Strengere exameneisen voor kernvakken

Strengere exameneisen voor kernvakken

Vanaf dit schooljaar moet het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen (CE) voor alle vo-leerlingen voldoende zijn. Leerlingen in het havo en vwo mogen vanaf schooljaar 2012/2013 maximaal één vijf als eindcijfer (het gemiddelde van het schoolexamen en centraal examen) behalen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

De VO-raad en het LAKS maakten eerder duidelijk dat de plannen niet zullen bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, maar dat er juist veel negatieve gevolgen zullen zijn. Zo is het volgens hen mogelijk dat leerlingen een lager niveau kiezen omdat ze bang zijn om hun examen niet te halen. Ook kunnen de plannen leiden tot verschraling van het onderwijs: scholen zullen de aandacht nog meer beperken tot het examenprogramma zelf. Tot slot is de verwachting dat veel meer zorgleerlingen met bijvoorbeeld dyslexie door de verscherpte eisen zullen zakken als er geen aanpassingen in het onderwijs worden gedaan.

Tijdens mijn bezoeken aan scholen geven docenten aan dat ze zich wel degelijk aan het voorbereiden zijn op deze veranderde exameneisen voor havo en vwo.  Gesproken wordt over het verhogen van het aantal lesuren Engels in de onderbouw en meer en intensievere aandacht voor leesstrategieën ter verbetering van leesvaardigheid. Ook denkt men aan strengere selectie aan de poort.

Met deze strenger wordende exameneisen in het vooruitzicht vind ik het als uitgever Engels van groot belang dat u als docent uw leerlingen tijdig en goed kunt voorbereiden op de eindexamens. In onze nieuwe methodes Engels wordt dan ook extra aandacht besteed aan uitgebreidere examenvoorbereiding voor zowel het school- als centraal examen in de bovenbouw havo/vwo. Ook is er een breed aanbod van gedifferentieerde leerroutes, en digitale verwerkingsmogelijkheden voor alle leerlingen – in het bijzonder ook voor dyslectische leerlingen.

Ik ben benieuwd hoe u aankijkt tegen de strengere exameneisen. Vindt u het een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs of juist niet?  Leiden de veranderde exameneisen tot meer of tot andere aandacht voor het vak Engels, wiskunde en/of Nederlands? En wat betekent dat voor u als docent?

 

Natasja Corver – uitgever Engels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste onderwijsnieuws

Kinderen die tijdens een energizer elkaar vasthouden

Energizers: samenwerken 

Zijn de kinderen in je groep een beetje op elkaar ingespeeld? Gebruik deze energizers om samenwerking tussen de lessen door te oefenen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.