Home » Stop pesten samen met een anti-pestcoördinator

Stop pesten samen met een anti-pestcoördinator

ruzie

Pesten komt helaas op elke school voor: één op de tien kinderen op de basisschool wordt weleens gepest. Ook in het voortgezet onderwijs en mbo worden jongeren gepest. Van 27 september t/m 1 oktober 2021 vindt de Week Tegen Pesten plaats en is er extra aandacht voor pesten op school. Door het inzetten en opleiden van een anti-pestcoördinator kan je school nóg meer doen om pesten te voorkomen.

Anti-pestcoördinator pakt pesten aan

De anti-pestcoördinator houdt in de gaten of er op jouw school wordt gepest en pakt het pesten aan. Tegelijkertijd is de anti-pestcoördinator een vertrouwenspersoon waar leerlingen die worden gepest terecht kunnen. Maar ook leraren of leerlingen, die zien of horen dat een kind wordt gepest, kunnen bij de coördinator aan de bel trekken.

Een anti-pestcoördinator sluit goed aan op de Wet Veiligheid op School. Daarin staat dat scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs er alles aan moeten doen om pesten te voorkomen. Zo moet er een duidelijk beleidsplan zijn, één aanspreekpunt waar je pesten kunt melden en moet iemand het pestbeleid coördineren en uitvoeren.

Doe de opleiding tot anti-pestcoördinator

Wil jij de rol als anti-pestcoördinator op je nemen? Bij de Nationale Academie voor Media en Maatschappij kun je een speciale opleiding volgen. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor het voorkomen van pesten en hoe je bij pesten ingrijpt. Verder leer je meer over de maatschappelijke context van (digitaal) pesten en de invloed van sociale media. Ook kom je meer te weten over de kenmerken van pesten en welke effecten pesten heeft.

Breng taken en regels rondom anti-pestbeleid in kaart

Weet je niet zeker of jouw school al een anti-pestcoördinator heeft? Of is het niet duidelijk wie welke taken rondom het voorkomen van pesten uitvoert? Breng dan eerst in kaart hoe het anti-pestbeleid op jouw school is geregeld met deze checklist:

  • Wie begeleidt leerlingen en ouders als een kind wordt gepest?
  • Wie coördineert het schoolveiligheidsbeleid en anti-pestbeleid?
  • Is de vertrouwenspersoon op school ook het aanspreekpunt bij pesten? Of voert iemand anders deze taken uit?
  • Weten leerlingen en ouders wie op school het aanspreekpunt is bij pesten? En wie het anti-pestbeleid coördineert?

 

Als je duidelijk hebt wat het beleid is, welke procedures er zijn en wie het aanspreekpunt is, communiceer dit dan duidelijk aan ouders, leerlingen en leraren. Bijvoorbeeld via de website, schoolkrant, brief of voorlichtingsbijeenkomst.

Meer tips tegen pesten

Er zijn allerlei anti-pestmaatregelen waarmee scholen voor kinderen een veiligere omgeving creëren, bijvoorbeeld op het schoolplein. Denk aan gedragsregels, een pleinwacht of het schoolplein indelen in verschillende zones. Ook bij het aanpakken van online pesten kun je een rol spelen. Lees bijvoorbeeld de tips in het artikel Week Tegen Pesten.

Een duidelijk anti-pestbeleid dat óók wordt uitgevoerd is belangrijk. Een anti-pestcoördinator kan daarbij helpen. Wil je meer weten over hoe je het anti-pestbeleid of het aanstellen van een coördinator kunt vormgeven? Stichting School en Veiligheid helpt je op weg.

Wij zijn benieuwd: denk jij dat een anti-pestcoördinator helpt tegen pesten? En wat is jouw ervaring met een anti-pestcoördinator op school? Laat het ons weten via onderstaand reactieformulier.

 

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat ligt te lezen in de schoolbibliotheek

Boekentips februari 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk
Twee kinderen steken hun vinger op

Het belang van filmeducatie

Filmleraar van het jaar regio Midden Astrid van der Knaap deelt haar visie op filmeducatie en geeft tips.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.