Home » Sociale veiligheid en radicalisering

Sociale veiligheid en radicalisering

Hoe kunnen docenten leerlingen weerbaar maken? En hoe ga je als docent om met maatschappelijke spanningen die kunnen ontstaan door extremisme? Met de onderwijsaanpak ‘Sociale veiligheid en radicalisering in de school’, van Stichting School & Veiligheid, krijgt u antwoord op zulke vragen.

Maatschappelijke spanningen leven niet alleen buiten, maar ook zeker binnen de muren van de school. Sommige leerlingen komen, onder meer via internet, met extremistische ideeën en idealen in aanraking. Hoe ga je daar als school en als docent mee om? En hoe blijf je in contact met leerlingen die er radicale gedachten op nahouden? Om scholen hierin te ondersteunen, ontwikkelden Stichting School & Veiligheid en expertise-unit Sociale Stabiliteit – in opdracht van het Rijk – een onderwijsaanpak.

Het doel?

Met deze onderwijsaanpak worden docenten in staat gesteld om ‘vanuit hun eigen kracht en overtuiging te reageren op signalen van polarisatie in de school en de ontwikkeling van extreme idealen bij hun leerlingen. Ook weten docenten wanneer en waar ze hun zorgen uit handen geven.’ Deze aanpak omvat een training, bestaande uit een basismodule en drie keuzemodules, gevolgd door een follow-up gesprek en indien nodig aanvullende ondersteuning.

Inhoud onderwijsaanpak

In de basismodule maakt u aan de hand van verschillende werkvormen kennis met het thema. U leert hoe u een radicaliseringproces kunt herkennen en op welke manier u kunt ingrijpen. Vervolgens kunt u kiezen uit drie verdiepende keuzemodules met daarin de focus op de leerling, de klas of de docent.

In de leerlingmodule oefent u, samen met een trainingsacteur, met het aangaan van een gesprek met een leerling met extreme idealen. Tijdens de klasmodule krijgt u handvatten en tips om het gesprek over dergelijke, moeilijke situaties aan te gaan en in de docentmodule ligt de nadruk op bewustwording van en inzicht in eigen ideeën en denkbeelden omtrent polarisatie en radicalisering.

Meer weten?

Wilt u meer te weten komen over deze onderwijsaanpak of over sociale veiligheid en radicalisering in de school in het algemeen? Download dan de folder van Stichting School & Veiligheid of bezoek de website. Onder het kopje ‘radicalisering/polarisatie’ vindt u onder meer een werkblad over het signaleren van radicalisering in het onderwijs.

Heeft u ervaring in het omgaan met radicalisering in de school? Waar loopt u tegenaan of wat werkt juist goed? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.