Home » Materiaal PO » Staal en de nieuwe conceptkerndoelen Nederlands
Vak
Methode
Groep

Staal en de nieuwe conceptkerndoelen Nederlands

Een preview van het lesmateriaal voor Staal 2

In september 2023 leverde het SLO in opdracht van het ministerie van OCW de conceptkerndoelen op. De kerndoelen voor taal in het primair onderwijs geven helderheid over wat kinderen moeten kennen, kunnen en ervaren aan het einde van het primair onderwijs.

De conceptkerndoelen worden de komende tijd onderzocht en gevalideerd op bruikbaarheid op scholen. Daarna worden ze waar nodig bijgesteld. Malmberg is erg blij met de vernieuwing van de kerndoelen.

De nieuwe Staal sluit nu al aan bij deze conceptkerndoelen, maar mogelijk volgen er nog wijzigingen in de formulering. Daarom hebben we Staal nu eerst geanalyseerd op basis van de karakteristiek. Daarin verwachten we geen wijzigingen.

Zodra de kerndoelen definitief zijn, publiceren we een uitgebreidere analyse, waarbij we per kerndoel aangeven hoe dit terugkomt in de methode.

Meer lessuggesties

Het Muiderslot

Kastelen

De kinderen gaan een kasteel ontwerpen dat precies lijkt op een kasteel uit de middeleeuwen.

Bekijk

Op reis

Lekker puzzelen voor jonge lezers eind groep 3! De kinderen maken een woordslang rondom het thema verkeer.

Bekijk
Taalpuzzeltjes over voetbal

Sport

Plezier in taal! Dat krijgen de kinderen gegarandeerd met deze taalpuzzeltjes rond het thema Sport.

Bekijk

Een dagje uit

De kinderen organiseren een dagje uit voor hun gezin in de eigen provincie.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.