Home » Materiaal PO » Maak van jouw leesgesprekken een succes

Maak van jouw leesgesprekken een succes

Leesgesprekken geven jou als leerkracht inzicht in de leesontwikkeling van kinderen. Op groepsniveau maar ook individueel haal je als leerkracht op wat er speelt en leeft bij de kinderen. Kinderen vertellen over wat ze graag lezen, hoe ze lezen en waar ze geïnteresseerd in zijn en hoe ze het lezen in de klas ervaren. Onderstaande artikelen geven jouw extra handvatten bij het voeren van goede leesgesprekken én waar jij als leerkracht op kunt letten.

Leesgesprekken in de praktijk

Leesgesprekken zijn een noodzakelijke aanvulling op bestaande toetsen. In dit artikel wordt uitgelegd wat leesgesprekken zijn, wat ze toevoegen aan toetsen en wat ze in de praktijk opleveren.

Download het artikel Leesgesprekken in de praktijk

Formatief evalueren met leesgesprekken

Formatief evalueren is een effectieve evaluatievorm voor het verbeteren van het leesproces van kinderen. Door te praten over lezen krijgt het kind maar krijg ook jijzelf als gespreksleider of leerkracht informatie om te bepalen welke vervolgactie nodig is om tot nieuwe doelen in de leesontwikkeling van het kind te komen. In dit artikel lees je hoe je aan de slag gaat met formatief evalueren.

Download het artikel Formatief evalueren met leesgesprekken

Samen tot ontdekkingen komen door leesgesprekken

Hoe krijg je als leerkracht en kind grip op de leesontwikkeling? Lees hier meer over de ontdekkingen die je gaande weg met elkaar doet tijdens de leesgesprekken en hóe jij daar als leerkracht op kunt inspelen.

Download het artikel Samen tot ontdekkingen komen door leesgesprekken

Meer lessuggesties

Kinderen stoepkrijten huisjes op de muur

Stoepkrijthuisjes op de muur

Het is kaal buiten en daarom versieren we de schoolmuren met onze stoepkrijthuisjes. Een activiteit voor groep 1-2.

Bekijk
Afbeelding van spreekwolk met daarin de tekst 'Ik heb nog 70 euro.' Daarnaast een plaatje van een ijsje met prijskaartje € 2,40

Op kamp!

Rekenen voor groep 8: schattend rekenen, precies rekenen en vergelijken met samengestelde grootheden.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.