Home » Materiaal PO » In hoeverre voldoet Taal actief 5 aan de nieuwe conceptkerndoelen Nederlands?
Vak
Groep

In hoeverre voldoet Taal actief 5 aan de nieuwe conceptkerndoelen Nederlands?

Taal actief 5 materialen

In september 2023 leverde het SLO in opdracht van het ministerie van OCW de conceptkerndoelen op. De kerndoelen voor taal in het primair onderwijs geven helderheid over wat kinderen moeten kennen, kunnen en ervaren aan het einde van het primair onderwijs.

De conceptkerndoelen worden de komende tijd onderzocht en gevalideerd op bruikbaarheid op scholen. Daarna worden ze waar nodig bijgesteld. Malmberg is erg blij met de vernieuwing van de kerndoelen.

De nieuwe Taal actief sluit nu al aan bij deze conceptkerndoelen, maar mogelijk volgen er nog wijzigingen in de formulering. Daarom hebben we Taal actief nu eerst geanalyseerd op basis van de karakteristiek. Daarin verwachten we geen wijzigingen.

Zodra de kerndoelen definitief zijn, publiceren we een uitgebreidere analyse, waarbij we per kerndoel aangeven hoe dit terugkomt in de methode.

Meer lessuggesties

Heksendrank

Oeioeioei! Wat brouwt een heks? En waarom? De kinderen maken een eigen heksendrank in deze geschiedenisles. 

Bekijk
een drumstel

Music puzzles

Let the music play! Afwisselende opdrachten over muziek, in het Engels, om zelfstandig te maken. Met puzzeltjes, een lied op rijm, gekke bandnamen bedenken en een woordzoeker.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.