Home » Onderwijsnieuws van de week: een nieuw verplicht examen en iftar op school

Onderwijsnieuws van de week: een nieuw verplicht examen en iftar op school

Een hand pakt een dadel uit een schaaltje

Tussen de honderden nieuwsberichten die wekelijks voorbijkomen, zitten ook regelmatig onderzoeken, actualiteiten of beslissingen die invloed kunnen hebben op het onderwijs of je kunnen inspireren. Onderwijs van Morgen zet het onderwijsnieuws van deze week voor je op een rij.

Minister van Onderwijs onderzoekt verlaging leerplichtleeftijd naar 4 jaar

Minister van Onderwijs Paul onderzoekt of de leerplichtleeftijd kan worden verlaagd van 5 naar 4 jaar. Ook kijkt ze of kinderen met een achterstand vanaf 2,5 jaar verplicht naar voorschoolse educatie kunnen worden gestuurd. De demissionaire minister hoopt zo te voorkomen dat kinderen aan hun schooltijd met een achterstand beginnen.

Iftar op school: ‘De geloven lijken op elkaar, alleen de rituelen zijn anders’

Voor ramadan, de vastenmaand voor moslims, hebben de meeste middelbare scholen geen speciaal beleid. Lessen, toetsen en examens gaan door, ook voor vastende leerlingen. Sommige scholen hebben een apart lokaal, zodat vastende leerlingen daar in de pauze kunnen zitten. Andere scholen bespreken ramadan in de klas.

Het Antoniuscollege in Gouda heeft dit jaar niet alleen aandacht voor Pasen en Kerst, maar houdt ook een iftar. Docent levensbeschouwing Franka Brouwer organiseerde met leerlingen een iftar in de aula van het Antoniuscollege.

9-, 10- of 11-jarigen gaan soms al naar de brugklas, wenselijk of niet?

In 2012 waren er in heel Nederland 2629 kinderen jonger dan 12 jaar toen ze naar de middelbare school gingen. In 2022 steeg dat aantal naar bijna vijfduizend: 4937 scholieren waren toen onder de 12 jaar. Achtstegroepers zijn volop bezig met kiezen van hun middelbare school en het valt op dat kinderen er steeds jonger naartoe gaan. Of dat wenselijk is, daar zijn de meningen over verdeeld. ‘Het is niet altijd een succesverhaal.’

Basisscholen gaan de gevoelige ‘vaccinatievraag’ nu toch stellen

Ruim twintig basisscholen in Noord-Holland gaan ouders van nieuwe leerlingen vragen of hun kind is gevaccineerd. Stichting Tabijn, waar de scholen onder vallen, ziet het als haar verantwoordelijkheid om ‘het risico op een onnodige uitbraak’ van mazelen of kinkhoest te verlagen. Het niet-inenten van een kind zal, net als het weigeren om de vraag te beantwoorden, overigens geen gevolgen hebben. Wel wil Tabijn ‘het belang en de noodzaak van vaccinatie onderstrepen’.

Mbo-studenten krijgen nieuw verplicht examen: burgerschap

Niet alleen taal en rekenen zijn volgens de overheid cruciaal om te kunnen functioneren in de samenleving; ook burgerschap behoort tot de zogeheten basisvaardigheden. Daarom doen alle mbo-studenten vanaf 2026 verplicht examen voor het vak burgerschap. Hiermee wil minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) verzekeren dat ook mbo’ers genoeg vaardigheden hebben om mee te kunnen doen in een ‘steeds sneller veranderende samenleving’.

Schaken op school is goed voor alles. Of kun je net zo goed gaan voetballen?

‘Schaken is fitness voor het brein’, stelt de folder van een schaakprogramma. Maar is dat echt zo? En wat zie je daarvan terug op school, in resultaten en werkhouding? Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de effecten van schaken op schoolprestatie, al zijn ze daar in Groningen op dit moment druk mee bezig. Toch lijken de resultaten van een klein Amerikaans onderzoek positief.

Dijkgraaf wil taalgebruik aanpassen: geen ‘hoger onderwijs’ meer

Demissionair minister Dijkgraaf (Onderwijs) wil nieuwe namen voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Het huidige taalgebruik over het vervolgonderwijs houdt volgens hem ongelijkheid in stand en staat de ontwikkeling van talent in de weg.

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.