Home » Missen jongens een mannelijke leerkracht voor de klas?

Missen jongens een mannelijke leerkracht voor de klas?

Wat is het effect van een mannelijke leraar op de ontwikkeling van kinderen? En is het voor de ontwikkeling van jongens echt zo belangrijk dat ze ook les krijgen van een mannelijke leerkracht? In dit artikel van Timo Visser, student aan de Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO), lees je er alles over.

Er heerst al jaren een vrouwencultuur in het basisonderwijs. De meesters zijn schaars en er wordt gevreesd dat het voor de kinderen aan diversiteit voor de klas ontbreekt. Het huidige primaire onderwijs zou te feminien zijn en er zou in de klas steeds minder begrip en ruimte zijn voor het typische jongensgedrag. Denk daarbij aan onder meer aan stoeien, leiderschap, competitief gedrag en ontdekkingsdrift. Bijna driekwart van de leerkrachten die in 2011 meededen aan een enquête geeft aan zich ernstige zorgen te maken over het feit dat het grootste deel van de Nederlandse basisschoolkinderen geen mannelijk rolmodel voor de klas heeft (Van Dijk, Jettinghoff & Grootscholte , 2013, p.8).

Geen hard bewijs

Zijn al deze net opgenoemde feiten nu van invloed op de ontwikkeling van een jongen in zijn basisschooltijd? Daar zijn heel wat verschillende onderzoeken naar gedaan. Verassend genoeg blijkt het voor de ontwikkeling van een jongen helemaal niet uit te maken of hij les krijgt van een juf of meester (Driessen & Doesborgh, 2004, p.55). Sterker nog: het blijkt zelfs dat leerlingen juffen soms zien als mannelijke rolmodellen (Stam, 20).

Meningen van de leraren

Op wetenschappelijk gebied kan er dus niks worden bewezen. Toch lopen de meningen van meesters en juffen op sommige punten uiteen. Meer dan 60 procent van de ondervraagde meesters vindt dat jongens over het algemeen even gemotiveerd zijn als meisjes, terwijl maar 7 procent van de juffen het daarmee eens is. Ook vindt het merendeel van de meesters dat jongens over het algemeen anders moeten worden benaderd dan meisjes. Ook vinden ze helemaal niet dat jongens en meisjes hetzelfde gedrag vertonen. Juffen denken hier juist precies tegenovergesteld over. (Ter Riet, 2007, p.13)

Het belang van meer meesters

Zijn alle acties afgelopen jaren om meer mannen voor de klas te krijgen dan voor niets geweest? Nee, het is namelijk belangrijk om het vanuit een breder perspectief te bekijken. Want ondanks dat niet kan worden aangetoond dat meesters een andere invloed hebben op de ontwikkeling van jongens, is het wel belangrijk dat er meer meesters voor de klas komen, bijvoorbeeld om traditionele rolopvattingen te doorbreken. Daarnaast zijn scholen maatschappelijke instellingen en in dat opzicht is het wenselijk dat de leerkrachten een afspiegeling van de samenleving zijn. Zo ontmoeten kinderen verschillende rolmodellen en leren ze omgaan met diversiteit ( Van Dijk, Jettinghoff & Grootscholte , 2013, p.11).

Toch fijn

Voor de directe ontwikkeling van een jongen is het dus geen probleem dat hij tijdens de basisschool tijd alleen maar les krijgt van een juf. Toch is het indirect wel wenselijk dat er meer meesters komen. En is het voor een jongen gewoon fijn om af en toe les te krijgen van iemand die weet hoe het is om jongen te zijn.

Merk jij bij jou op school ook dat onder collega’s de opvattingen over jongens en meisjes uiteenlopen? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een lachend meisje met een bloem in haar haar

Lied van de maand: Het wordt weer lente

Een stoer rocknummer over de lente! Hieronder vind je een ingezongen lied, een karaokeversie en tips die je kunt gebruiken in je les.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.