Home » Conflictsituaties voorkomen met behulp van (peer)mediation

Conflictsituaties voorkomen met behulp van (peer)mediation

Ongewenst doorgestuurde foto’s, spanningen of online pestgedrag. Door sociale media zijn de gevolgen hiervan niet altijd even goed te overzien. Kennis van mediation (conflictbemiddeling) en de toepassing ervan in de praktijk, helpt leerlingen om onderlinge conflicten op een duurzame manier op te lossen. Rola Hulsbergen-Paanakker en Michiel Hulsbergen, auteurs van Mediation op school, leggen concreet uit hoe je ermee begint.

Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Ze leggen er de basis voor hun verdere maatschappelijke ontwikkeling. Ze leren waar hun grenzen liggen en hoe ze die, onder meer door samen te werken, kunnen verleggen. Dit gaat alleen niet altijd zonder conflict. Peermediation – leerlingen die zelf bemiddelen bij onderlinge conflicten – zorgt ervoor dat leerlingen werken aan belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden zoals zelfregulering, sociale & culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren en problemen oplossen.

Doel van mediation

Wie aan mediation doet, zoekt uit wat er precies speelt en brengt de betrokken partijen met elkaar in gesprek om zo samen tot een oplossing te komen. Mediation toepassen op school kan:
1. De sfeer op school positief beïnvloeden door het uitpraten van conflicten te stimuleren.
2. Leerkrachten ontlasten door leerlingen een aantal bemiddelende taken van hen te laten overnemen.
3. Gemotiveerde leerlingen een extra leerervaring geven die hen voorbereidt op situaties in hun latere leven, waarin bemiddelingsvaardigheden een rol spelen.

Zo begin je met mediation

Om mediation te introduceren op school, stel je als docent een mediationteam aan. Dit team bestaat, enigszins afhankelijk van de grootte van de school, uit tien leerlingen en een coach. Je streeft hierbij naar diversiteit en houdt rekening met het profiel van de leerlingen. Ze beschikken bij voorkeur over eigenschappen als onafhankelijk, verdraagzaam, meelevend en kritisch.

Vervolgens worden de leerlingen in het mediationteam getraind om peermediator te worden. Dit houdt in dat ze aan de hand van rollenspellen oefenen met verschillende communicatie- en gespreksstijlen. Ook leren ze in welke gevallen ze kunnen optreden als mediator. Voorbeelden van oefeningen zijn:

  • Inlevingsvermogen ontwikkelen
  • Interpreteren van lichaamstaal
  • Emoties benoemen
  • Structureren en samenvatten
  • Feedback geven en ontvangen

Het mediationteam helpt vervolgens bij het voorkomen en oplossen van conflicten (van kleine opstootjes tot grote conflicten) tussen leerlingen op school. Dit doen ze aan de hand van een stappenplan dat steeds opnieuw wordt gehanteerd. Er wordt altijd bekeken of ingrijpen nodig is en of mediation het geschikte model is.

Meer lezen over het inzetten van mediation op school? Of benieuwd naar leerzame oefeningen en praktijkervaringen? Lees dan het boek Mediation op school.

Laatste onderwijsnieuws

Een grote blauwe schep als kunstwerk in de openbare ruimte

Buitenkunst, buitengewoon

Kunst in de openbare ruimte: een uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier kunst te bekijken en te beschouwen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.