Home » Kun je geluk leren?

Kun je geluk leren?

Nare gedachtes in de prullenbak gooien, een kaarsje branden voor een zieke opa of de natuur in. De module gelukskunde op het Eijkhagencollege in Landgraaf is zeker niet doorsnee. De school vindt deze lessen belangrijk: “Op onze school leer je niet alleen Nederlands, wiskunde en biologie, maar ook hoe je met angst en verdriet om moet gaan”, aldus Theo Wismans, docent gelukskunde en één van de initiatiefnemers van het vak.

De module gelukskunde duurt acht weken en wordt aangeboden in leerjaar 1 en 2. In deze lessen denken de leerlingen na over geluk en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen. En dat ze niet bang hoeven zijn om hun gevoelens te uiten. Deze doelen staan beschreven in de verantwoording van de module. Maar er komen ook andere zaken aan bod, zoals omgaan met stress of dat je conflicten beter niet via sms of mail kunt oplossen. “Beter met zulke zaken leren om te gaan komt hun schoolprestaties ten goede”, vindt Theo Wismans, “iets wat ook voor de andere vakken heel zinvol is”.

Vorig schooljaar startte de school met lessen gelukskunde in de brugklassen. Vanwege het grote succes wordt op verzoek van de leerlingen dit jaar ook een vervolgmodule in leerjaar 2 gegeven. De module gelukskunde is onderdeel van een aanpak om de school aantrekkelijk te maken voor een nieuwe generatie leerlingen. Ook het curriculum werd voor dat doel aangepakt. “De vakken ICT en gezondheidszorg zijn geïntegreerd in de andere vakken zodat er in het lesrooster ruimte vrij kwam. Er is nu ook nog tijd voor andere modules, zoals rekenen, begrijpend lezen, omgaan met elkaar, presentatietechnieken, goed (Europees) burgerschap, mindmapping, creatief denken, drama, cultureel erfgoed en tai-chi voor een betere concentratie. “Alle modulen zijn door de docenten zelf ontwikkeld en worden dus met veel passie gegeven. Dat heeft een heel positief effect voor de leerlingen.”

De lessen hebben vaak een vaste opbouw. Zo begint de les met een energizer, vaak een videoclip, waardoor de leerlingen loskomen van de sleur op school. In de lessen staat nadenken en praten centraal. De les wordt vaak afgesloten met dansen op muziek, om nieuwe energie op te doen voor de rest van de schooldag.

“We krijgen door deze nieuwe aanpak heel veel belangstelling van de pers (zie het filmpje van Jeugdjournaal) en ook van andere scholen”, vertelt Theo Wismans. ‘En onze gedachtegoed breidt zich uit. Delen van de module worden nu ook door onze vmbo-leerlingen gebruikt bij hun stage in een naburig verzorgingstehuis. Binnenkort verschijnt er een zogenaamd ‘Lifebook’ voor volwassenen op de markt, een werkboek voor meer geluk en succes door het gebruik van breinvriendelijke technieken. De auteur, die ook de boeken ‘Gebruik je hersens’ en ‘Leer als een speer’ schreef, zegt geïnspireerd te zijn door onze module gelukskunde.

De lessen gelukskunde hebben zeker veel opgeleverd voor de leerlingen én voor de school. Als school hebben we, tegen de gevolgen van de vergrijzing in, opeens veel meer aanmeldingen dan voorspeld was. Dat heeft niet alleen met gelukskunde te maken, maar wel met het lef om in de onderbouw een andere richting in te slaan. Maar het allerbelangrijkste is dat kinderen steeds opnieuw aangeven dat ze echt heel veel van de lessen gelukskunde leren.”

Meer informatie over gelukskunde is te vinden op de website van de school: www.eijkhagen.nl

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat een stapel kleren vasthoudt

Column: erbij en eraf

Halloween, Voorleesontbijt, Lego League, Koningsspelen ... Het lijkt wel of er de laatste jaren steeds meer gewoontes en tradities bijkomen.

Bekijk
Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.