Home » iPad in de klas: een case study

iPad in de klas: een case study

 

Sinds de komst van de iPad in 2010 zijn steeds meer scholen geïnteresseerd in het gebruik van een iPad in de klas. Het is handig en snel en kinderen vinden het bovendien leuk om (spelenderwijs) te leren via de iPad. Toch is er ook een aantal nadelen. Door middel van een case study bekeken onderzoekers Henderson en Yeow (2012) uit Nieuw Zeeland de voor- en nadelen van de iPad in de klas.

Een case study is een diepgaande analyse van een enkel onderzoeksobject. Op deze manier worden verschillende aspecten van dit object in kaart gebracht en uiteindelijk beter begrepen. Op deze manier is ook de invoering van de iPad in het klaslokaal onderzocht op een Nieuw Zeelandse basisschool. Onderzoekers Henderson en Yeow interviewden drie medewerkers van deze school en spraken met hen over hun ervaringen met de iPad in de klas. Op deze manier legden zij de voor- en nadelen van de iPad in de klas bloot.

Kort na de introductie van de iPad in 2010 schafte de Nieuw Zeelandse basisschool een paar iPads aan. Na een succesvolle testfase waarin docenten met een select groepje leerlingen met de iPad aan de slag gingen, besloot het schoolbestuur voor iedere klas een paar iPads aan te schaffen. Ook werd een soort uitleensysteem bedacht om de iPads na elke schooldag weer te verzamelen, updates uit te voeren en ze op te laden voor de volgende dag.

De voordelen:

 

 

  1. De iPad is gemakkelijk in gebruik, waardoor leren ook als laagdrempelig wordt ervaren. In eerder onderzoek is al aangetoond dat leerlingen zich meer betrokken en empowered voelen doordat ze tijdens het leerproces gebruik kunnen maken van digitale leermiddelen. Leerlingen stoppen daardoor meer tijd en moeite in hun werk wat uiteindelijk de kwaliteit van het werk ten goede komt. Ondanks dat zorgt het gebruik van een iPad in de klas niet per definitie voor hogere cijfers.

 

  1. De iPad is gemakkelijk te verplaatsen en kan dus op elk gewenst moment en op elke gewenste locatie gebruikt worden. Leerlingen die met de iPad werken kunnen zo gemakkelijk gescheiden worden van de leerlingen die met papieren lesmateriaal werken. Zo verminderd de docent de kans op afleiding.

 

  1. Browsen op internet, de iBook applicatie, Apple Key Note (soortgelijk als PowerPoint) en Apple’s Pages (soortgelijk als Word) zijn de meest gebruikte applicaties in de klas van de Nieuw Zeelandse basisschool. Doordat de iPads op het wifi-netwerk van de school zijn aangesloten, hebben leerlingen elk moment van de dag toegang tot internet om even snel wat op te zoeken. Ook het geven van presentaties (via Apple Key Note) is handig door de iPad op de beamer aan te sluiten.

 

  1. Waar de oudere leerlingen meer baat hebben bij Apple Key Note of de iBook applicatie, biedt de iPad ook voordelen voor de jongere leerlingen. Door simpele reken- en taalspelletjes op de iPad te oefenen, doen ze spelenderwijs kennis op.

 

  1. Docenten maken duidelijke afspraken met de leerlingen wie de iPad beheert. Op deze manier ontstaan er geen ruzies tussen de leerlingen.

 

 

De nadelen:

 

 

  1. Het gebruik van iPads op school vergt veel organisatie en administratie. Iemand moet alle iPads beheren, de juiste applicaties downloaden en uploaden zorgen dat ze opgeladen zijn. Dat kost vaak veel tijd en moeite. Ook het uitzoeken van de beste applicaties vraagt enige kennis, tijd en moeite.

 

  1. De iPad is niet zozeer ingericht om zelf content te creëren, maar meer op het consumeren ervan. Het typen van een werkstuk gaat bijvoorbeeld nog steeds gemakkelijker op een computer dan op een iPad.

 

  1. De iPad is niet altijd handig om groepsopdrachten op te maken. Leerlingen kunnen niet gelijktijdig gebruik maken van de iPad: er moet altijd één leerling aangewezen worden om de iPad te bedienen. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij één leerling zich dominant opstelt ten opzichte van de groep, waardoor niet iedere leerling de voordelen van de iPad ervaart.

 

 

De iPad is een handige tool om de productiviteit te verhogen, kennis toegankelijk te maken en leren makkelijker te maken door het gebruik van applicaties. De device vervangt echter niet de reguliere middelen die docenten gebruiken om hun kennis op leerlingen over te brengen. Deze quote van een geïnterviewde docent uit het onderzoek van Henderson en Yeow illustreert dit:

 

 

 

“It’s difficult to create content, it’s easy to consume. I’m not convinced yet that typing out a big document is easy on the iPad as it is on a computer. I don’t think, it coudn’t replace everything we certainly wouldn’t ditch everything in place of the iPads.”

 

 

 

Eerder in een artikel van NRC Next (18-04-2013) waarschuwt Jelle Jolles, hoogleraar educatieve neuropsychologie aan de VU, voor verschraling van de ontwikkeling van neuropsychologische functies door exclusief gebruik van technologie en ICT op school. iPads kunnen zeker een bijdrage leveren aan het onderwijs, maar het contact met de leerkracht blijft ook belangrijk.

 

 

Of de iPad zich bewezen heeft als het gaat om verhoogde leerprestaties van kinderen, moet nog verder worden onderzocht. Wil je meer lezen over het gebruik van technologie en ICT in de klas? Klik dan hier voor de Onderwijstrend van de maand #1: device in de klas.

 

 

 

Marnieke van der Maal – YoungWorks

 

 

 

De informatie in dit artikel komt van Bitescience, een online portal dat toegang biedt tot wetenschappelijke onderzoeksresultaten op het gebied van kinderen en jongeren en deze inzichten begrijpelijk maakt in de vorm van ‘hapklare brokken’. YoungWorks en Bitescience werken samen om deze belangrijke inzichten te delen. Meer lezen over het onderzoek van Henderson en Yeow? Kijk op Bitescience.com.

 

 

8 reacties op “iPad in de klas: een case study”

 1. Ed Toussaint

  Ik vraag mij mij af, welk schoolbestuur in het PO dit kan betalen? een I-Pad per leerling lijkt mij, zoals mijnheer Boers dat noemt helder: tablets zijn immers Personal Devices ! Zou mooi zijn in het kader van Passend Onderwijs: De Apps van Pietje’s Ipad zijn echt heel anders dan die van Marietje ! Echter, de content educatief gezien, is in Nederland broodmager, Engelstalig, en te veel “Spielerei”. Op iedere beurs zie je ondernemers de tablets bijna als heilig verklaren, maar niemand heeft het over een onderwijskundig concept, dat visionair gezien tablets vereist, niemand heeft het over de kennis en kunde van de basisschoolleerkracht, die dit in zijn groep moet managen, niemand heeft het over de voorwaarde Wifi (gezondheid), Beheer, diefstal, beschadiging. Ik denk, dat er op dit moment nog te eenzijdig, gadget-achtig naar gekeken wordt.

 2. Han Grosfeld

  Hallo Ed,, ik ben het niet eens dat er geen onderwijskundig conept zou zijn voor de implementatie van iPads in het onderwijs, hier hoef je alleen maar voor naar de website van o4nt, waar het schoolconcept en andere documenten van de Steve Jobsschool te downloaden is. In augustus a.s. starten er landelijk al zo’n 10 scholen volgens dit concept.Bovendien is het betaalbaar omdat het andere leermiddelen vervangt. Zie http://www.o4nt.nl

 3. Eugene Wijnhoven

  Volgens mij dien je allereerst in kaart te brengen waarom scholen met tablets willen werken. Volgens mij heeft dat met twee misconcepties te maken:
  – lesmateriaal wordt goedkoper (niet; boeken vallen onder het 6% btw regime, elektronische producten onder het 21% btw regime; ict toegankelijk maken is veel duurder dan een boek);
  – kinderen vinden het leren zo leuker (niet; het blijft onderwijs, ‘dus’ vervelend).
  In de VS komt men terug van gebruik van tablets in de klas. Uit onderzoek zou blijken dat de hersenen leren vanaf een tablet niet aankunnen: de associatie met social, ‘leuk’, werk is te groot. Als leerlingen moeten leren, willen de hersenen continu naar de ontspannende functies. Het leerrendement schijnt aantoonbaar (veel) lager te zijn.

  Helaas is het niet populair hierop te wijzen. Toch zou ik graag de ervaringen van scholen vernemen die enkele jaren hun onderwijs hebben omgegooid. Volgens mij zal het niet anders lopen als met de pc: Slash 21? Je hoort er nooit meer iets van, terwijl het de hype van jaren geleden was. Volledig elektronisch, vierkante oogjes, ontwrichte polsjes, maar de rug blijft – dankzij ontbreken boekentas – heel.

  Indien volledig op de tablet overgeschakeld wordt, dient daar een goed beleid achter te zitten. Uit nadeel 2 blijkt dat een schriftje ernaast toch wel handig is. Gaat men alleen vanuit het gepercipieerde financiële voordeel, dan slaat men de plank volkomen mis.

 4. Bram van Mil

  Ik denk dat een iPad ook prima als multi-user-device ingezet kan worden. En dan is het voor een school ook beter betaalbaar. Hoeveel PC’s staan er doorgaans in een klas? Ook niet voor elke leerling beschikbaar. Dus afspraken daarover moeten er toch zijn. En iPads zijn heel onderhoudsvriendelijk. Bij ons op school gaan alle iPads na schooltijd achter slot en grendel aan de stroom. En dan gaan ze gewoon een hele lesdag mee. En wat betreft updaten en onderhoud, ben je niet heel veel tijd mee kwijt.
  Aansluiten bij je onderwijskundige visie is denk ik wel heel belangrijk. Dan kan je ook met die visie in het achterhoofd je apps en sites selecteren. In het onderwijs zijn we doorgaans op zoek naar alles Nederlandstalig, maar dat is echt niet noodzakelijk. Ook veel Engelstalige apps zijn goed bruikbaar door kinderen. Ze leren heel snel van elkaar waar ze op moeten drukken. En typen is echt een persoonlijke voorkeur en gewenning.

 5. Bram van MIl

  Ik denk dat een iPad ook prima als multi-user-device ingezet kan worden. En dan is het voor een school ook beter betaalbaar. Hoeveel PC’s staan er doorgaans in een klas? Ook niet voor elke leerling beschikbaar. Dus afspraken daarover moeten er toch zijn. En iPads zijn heel onderhoudsvriendelijk. Bij ons op school gaan alle iPads na schooltijd achter slot en grendel aan de stroom. En dan gaan ze gewoon een hele lesdag mee. En wat betreft updaten en onderhoud, ben je niet heel veel tijd mee kwijt.
  Aansluiten bij je onderwijskundige visie is denk ik wel heel belangrijk. Dan kan je ook met die visie in het achterhoofd je apps en sites selecteren. In het onderwijs zijn we doorgaans op zoek naar alles Nederlandstalig, maar dat is echt niet noodzakelijk. Ook veel Engelstalige apps zijn goed bruikbaar door kinderen. Ze leren heel snel van elkaar waar ze op moeten drukken. En typen is echt een persoonlijke voorkeur en gewenning.

 6. karina de Vries

  Zelf je eigen lesrooster beheren? Veel te lang achter de pc. I-pad is snel dus teveel indrukken en teveel keuzes maken. Daarbij hele sociale gebeuren eromheen word om zeep geholpen. Natuurlijk kun je mensen uitnodigen via de ipad maar dat is toch anders. Daarbij mogen ze veel zelf kiezen dus vooral wat zij leuk vinden. Ik vrees dat de prestaties achter blijven. Dat men de hele dag met de ipad zit. En dat het echte kind zijn (wat nu al gebeurt) verdwijnt. Merk de afgelopen 10 jaar dat kinderen steeds meer als “mini volwassenen” worden gezien. Ze moeten veel meer op school, op zwemles en de druk om te presteren wordt hoger. Maar leren via een computer is anders. Je kunt het opzoeken dus waarom leren? Je hersenen zullen minder gauw lang iets onthouden omdat de ipad zo “handig” is. Ik voorzie problemen. Ze gaan nog wel terugkomen op dit idee van Maurice de Hond. I-pad scholen. Bij het leren komt veel meer bij kijken dan de I-pad alleen. Natuurlijk kun je er leren rekenen. Maar schrijven kan niet op de Ipad. Niemand heeft meer een handschrift later. Schrijven wat is dat zeggen ze later.

 7. karina de Vries

  Zelf je eigen lesrooster beheren? Veel te lang achter de pc. I-pad is snel dus teveel indrukken en teveel keuzes maken. Daarbij hele sociale gebeuren eromheen word om zeep geholpen. Natuurlijk kun je mensen uitnodigen via de ipad maar dat is toch anders. Daarbij mogen ze veel zelf kiezen dus vooral wat zij leuk vinden. Ik vrees dat de prestaties achter blijven. Dat men de hele dag met de ipad zit. En dat het echte kind zijn (wat nu al gebeurt) verdwijnt. Merk de afgelopen 10 jaar dat kinderen steeds meer als “mini volwassenen” worden gezien. Ze moeten veel meer op school, op zwemles en de druk om te presteren wordt hoger. Maar leren via een computer is anders. Je kunt het opzoeken dus waarom leren? Je hersenen zullen minder gauw lang iets onthouden omdat de ipad zo “handig” is. Ik voorzie problemen. Ze gaan nog wel terugkomen op dit idee van Maurice de Hond. I-pad scholen. Bij het leren komt veel meer bij kijken dan de I-pad alleen. Natuurlijk kun je er leren rekenen. Maar schrijven kan niet op de Ipad. Niemand heeft meer een handschrift later. Schrijven wat is dat zeggen ze later.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste onderwijsnieuws

Een jongen die boeken uit een boekenkast pakt

Boekentips september 2023

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.