Home » Inzicht in ontwikkeling: een online event voor álle onderwijsprofessionals

Inzicht in ontwikkeling: een online event voor álle onderwijsprofessionals

Scholen kijken steeds bewuster naar de huidige manier van hun onderwijsvoering. Wat past bij de onderwijsvisie? Wat past bij de leerlingen? Zo ook op het gebied van toetsing. Is de traditionele manier, zoals het afnemen van de Cito-toets in groep acht, nog wel de juiste methode? Wat zegt een toetsresultaat nu eigenlijk? Hoe vertaal je dit naar je onderwijspraktijk en hoe bepaal je wat de vervolgstap wordt in de ontwikkeling? Ook in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs willen steeds meer scholen af van de toets- en cijfercultuur en experimenteren ze met andere vormen van onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan formatief evalueren.

Bij Bureau ICE, expert op het gebied van ontwikkeling, toetsing, onderwijs en waardevol leren, zijn ze ervan overtuigd dat de ontwikkeling van kennis en talent het best tot stand komt in een veilig leerklimaat zonder afrekencultuur. Al ruim 33 jaar zetten zij zich in om eerlijk inzicht te geven in ieders ontwikkeling van kennis én talent. Op 29 september organiseren zij een gratis online event voor alle onderwijsprofessionals uit het po, vo, mbo en NT2 met als thema ‘Inzicht in ontwikkeling’.

Hoe houden we zicht op ontwikkeling?

Hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan Radboud Teaching en Learning Centre, Jan Bransen zal de aftrap van het event doen. Hij zet je aan het denken over ontwikkeling in het onderwijs. Wat is er nodig om een goed beeld te krijgen van wat iemand kan? Zijn toetsen de juiste instrumenten hiervoor of vertroebelen ze juist het zicht op ontwikkeling? Laat je meenemen in de dilemma’s rondom dit thema. Vervolgens vinden er verschillende interessante sessies voor po, vo, mbo en NT2 plaats waaraan je deel kunt nemen.

Basisonderwijs

Tijdens de eerste sessie word je aan het denken gezet met het thema: Vergelijkend meten; niet doen?! In onze maatschappij wordt steeds meer gemeten en beoordeeld. Presteer je boven het gemiddelde, dan is het goed; onder het gemiddelde is er reden tot zorg. Maar hebben we daarmee ook daadwerkelijk zicht op ontwikkeling? Daarna volgt er een sessie waarin wordt uitgelegd hoe je met behulp van HiRO met het welbevinden van de leerlingen in de klas aan de slag kan. Tot slot krijg je tijdens een interview alle ins en outs over de nieuwe adaptieve digitale IEP Eindtoets.

Voortgezet onderwijs

In de workshops voor het voortgezet onderwijs hoor je hoe je sturing kunt geven aan formatief evalueren (hoe zorg je ervoor dat docenten eigenaar zijn van hun eigen professionele ontwikkeling) en gaan toetsspecialist Mirthe Dijkhuis en adviseur Mariska de Jong in op het waarom achter toetsing. Met welk doel zet je toetsen in en wat brengt het je? En hoe help je vervolgens de leerling verder?

Middelbaar beroepsonderwijs

In het mbo zien we dat het aantal studenten dat het onderwijs verlaat nog vaak onvoldoende geletterd en/of gecijferd is. De sessie Taalniveau onder druk, gaat in op hoe het TOA toetsplatform zich hiervoor inzet. Ook is er een sessie die gaat over de nieuwe rekeneisen en de daarbij behorende evaluatieroute. Als laatste volgt er een workshop die gaat over het examenproces van voorbereiding tot afname. Hoe borg je de kwaliteit?

NT2

Bovendien is NT2 ook vertegenwoordigd bij dit online event. Volg bijvoorbeeld de sessie Monitoring van de taalontwikkeling in de nieuwe inburgering. Je wordt meegenomen in de mogelijkheden van de inzet van methode-onafhankelijke toetsen. In de andere sessie komt het Rubrics Beoordelingsmodel aan bod. Het beoordelen van taalvaardigheid is geen gemakkelijke opgave. Wanneer is een uiting goed of fout? Dit beoordelingsmodel helpt daarbij.

Aanmelden voor dit online event kan op de website van Bureau ICE.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.