Home » Huiswerk maken? Tips voor leerlingen én ouders

Huiswerk maken? Tips voor leerlingen én ouders

Op de middelbare school neemt het huiswerk toe. Buitenspelen na schooltijd maakt plaats voor het voorbereiden van verschillende vakken. De manier waarop je als docent huiswerk meegeeft, is van invloed op de prestaties van leerlingen. Hoe kun je dit het beste doen? En welke tips geef je ouders over huiswerkbegeleiding? Wij helpen je op weg!

Tip 1: Leg uit waarom je huiswerk meegeeft

Om lesstof onder de knie te krijgen, moeten leerlingen soms veel oefenen. Niet altijd even leuk, maar natuurlijk wel heel leerzaam. Leg daarom uit waarom huiswerk maken belangrijk is. Bijvoorbeeld omdat zo duidelijk wordt waar de leerling moeite mee heeft. Of ter voorbereiding van lesstof die je als docent wilt behandelen. Want door eerst zelf kennis te verzamelen over de lesstof, valt de informatie tijdens de les beter op zijn plek en kan de leerling makkelijker een volgende stap maken of vragen stellen.

Tip 2: Besteed aandacht aan het huiswerk in de les

Hebben jouw leerlingen het huiswerk netjes gemaakt? Besteed hier dan aandacht aan in de les. Voor leerlingen die hebben zitten blokken, kan het heel frustrerend zijn als het gemaakte huiswerk niet wordt besproken. Je stimuleert dan ook direct de leerlingen die hun huiswerk niet gemaakt hebben om het de volgende keer wél te doen.

Tip 3: Gebruik een papieren agenda

Weet je nog, de papieren agenda? Hartstikke handig met plannen, want je kunt in één oogopslag het huiswerk van de hele week zien. Toch gebruiken veel leerlingen hem niet of nauwelijks. Zij zetten hun huiswerk liever in een digitale omgeving. Maar het checken van huiswerk op een telefoon kent veel nadelen.

Zo ontvangen leerlingen continu verschillende meldingen. En dat leidt natuurlijk erg af. Ook kijk je in een online planning vaak maar één dag vooruit. Het voorbereiden van een groot proefwerk wordt op deze manier makkelijker over het hoofd gezien. Terug naar de papieren agenda dus.

Tip 4: Geef ouders handvatten voor huiswerkbegeleiding

Hulp bij het maken van huiswerk: de meningen onder experts zijn erover verdeeld. Wil jij ouders toch wat tips meegeven over huiswerkbegeleiding? Laat ze hun kinderen vragen waarmee ze kunnen helpen. Zo blijft de regie bij het kind. Met onderstaande praktische tips help je ouders verder op weg:

  1. Wil het kind direct na schooltijd beginnen met het huiswerk of na het eten starten? Laat de beslissing bij het kind. Vaak weet een leerling zelf het beste wanneer hij productiever is.
  2. Bemoeien ouders zich teveel met de inhoud? Of heb je het idee dat het huiswerk altijd samen gemaakt wordt? Benadruk dan het doel van huiswerk. Hiermee leert het kind zelfstandig omgaan met bepaalde lesstof. Ouders kunnen beter sturen op de planning. Bijvoorbeeld door te vragen welke toetsen er aan komen.
  3. Verkeerd gepland of iets vergeten? Huiswerk maken gaat ook wel eens mis. Daar leert een kind ontzettend veel van. Probeer daarom niet teveel te sturen.

 

Verder lezen? Bekijk ook deze artikelen op Onderwijs van Morgen:

 

Op welke manier geef jij huiswerk mee? En bespreek je het maken van huiswerk ook wel eens met de ouders? Wij zijn benieuwd naar jouw ervaring!

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat ligt te lezen in de schoolbibliotheek

Boekentips februari 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.