Home » Hoofdlijnenakkoord: duurzame onderwijsbekostiging en focus op basisvaardigheden

Hoofdlijnenakkoord: duurzame onderwijsbekostiging en focus op basisvaardigheden

Vier miniatuurpoppetjes die een laatste puzzelstukje leggen

Het nieuwe kabinet heeft deze week het Hoofdlijnenakkoord gepresenteerd, maar helaas lijkt onderwijs niet hoog op de prioriteitenlijst te staan. Deze conclusie trekt de VO-raad na een grondige analyse van het akkoord.

De VO-raad wijst er in hun analyse op dat de huidige uitdagingen in het onderwijs om stevige en gerichte investeringen en een stevige aanpak vragen. De ‘absolute prioriteit’ voor de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen wordt daarom terecht genoemd, maar tegelijkertijd mist in de hoofdlijnennotitie het besef dat goed onderwijs een brede opdracht heeft die ook om persoonsvorming en socialisatie gaat.

Ruimte voor structurele financiering

Ondanks de kritisch en sceptische reacties op het coalitieakkoord, komen ook de positieve punten naar voren. Zo is de PO-raad blij met het door de formerende partijen voorgenomen ‘einde van de subsidieconfetti‘, en dat ze in plaats daarvan structureel in het onderwijs willen investeren. Ook de afspraken die gemaakt zijn over de kinderopvang lijken positief. ‘We blijven erbij dat een betere aansluiting van onderwijs en kinderopvang cruciaal is voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De stelselherziening waaraan wordt gewerkt helpt daarbij’, zegt PO-Raadvoorzitter Freddy Weima in een reactie op het akkoord.

Gemiste kans

De nodige investeringen in onderwijshuisvesting blijven in het Hoofdlijnenakkoord uit en financieel gezien is er helaas nog meer slecht nieuws. In het rapport is te lezen dat er bezuinigd gaat worden op onder andere het programma School en Omgeving en dat het subsidieprogramma voor brede brugklassen volledig verdwijnt. De VO-raad betreurt het dat het thema kansengelijkheid geen aandacht krijgt in het akkoord en dat het door bovenstaande bezuinigingen juist onder druk komt te staan.

Of het algehele onderwijsbeleid van de nieuwe coalitie de onderwijssector gaat bevallen, hangt onder andere af van de aanpak van het lerarentekort. Dat onderwerp is op dit moment nog niet terug te vinden in de plannen, waardoor de hoop gevestigd wordt op ambitieuze plannen van de nu nog onbekende minister van OCW.

De voornemens in het Hoofdlijnenakkoord zijn in algemene bewoordingen geformuleerd. Dit biedt zowel kansen als risico’s. De vervolgstappen hangen af van de concrete uitwerking in een samenhangend plan. ‘Het is belangrijk dat de nieuwe minister deze uitwerking maakt in samenspraak met het onderwijsveld en kiest voor een langetermijnaanpak’, zo sluit de VO-raad af.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.