Home » Hoe Nederlandse docenten denken over games in het onderwijs

Hoe Nederlandse docenten denken over games in het onderwijs

Uit recent onderzoek blijkt dat games op zowel cognitief, sociaal als emotioneel vlak een positieve impact hebben op leerlingen. Maar ook heeft het inzetten van games een gunstige uitwerking op de motivatie van leerlingen. Maar hoe kijken docenten eigenlijk aan tegen het gebruik van games? Als onderdeel van een onderzoek naar de implementatie van games in het onderwijs onderzocht Unic – de Utrechtse innovatieve middelbare school – het onder een deel van haar eigen werknemers en stagiaires.

Als onderzoeksmiddel is een digitale vragenlijst gebruikt en zijn vervolgens aanvullende interviews afgenomen. Er is geen sprake van een representatieve onderzoeksgroep. Desondanks geven de resultaten een redelijke indicatie van hoe Nederlandse docenten denken over games in het onderwijs. Meer lezen over de onderzoeksopzet of het gehele onderzoek? Download dan het onderzoeksrapport ‘Implementatie van games in het onderwijs’.

Positief over games in het onderwijs
Bijna 90% van de respondenten is positief over het gebruik van games in de les. Het meest genoemde argument om games te gebruiken is om ongemotiveerde leerlingen aan het leren te krijgen. Maar ook het beter aansluiten op de belevingswereld van leerlingen, betere leerresultaten en het creëren van unieke leersituaties scoren hoog. Maar of games ook tijdbesparend zouden kunnen werken daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Ongeveer de helft van de respondenten ziet daar wel iets in, terwijl de andere helft het er een ‘beetje mee eens’ of ‘eens noch oneens’ mee is. Voor wat betreft de vraag of games ook tot agressie kunnen leiden gaat ongeveer dezelfde verdeling op.

Games in de les
Ondanks het enthousiasme hebben de meeste respondenten (63%) nog nooit games gebruikt in de les. Ongeveer een derde zet er zo nu en dan een in, meestal voor inzicht in en toepassingen van de lesstof. Maar ook oefenen en het aanleren van vaardigheden en kennis scoren hoog als doel bij de inzet van games. Plezier, motivatie en spelling en grammatica worden ook als doel genoemd. Bijna de helft van de docenten wil graag games gaan gebruiken en iets minder dan de helft zou dat misschien wel willen. Docenten vinden games geschikt voor zowel de onderbouw (80%) als de bovenbouw (66%) van het voortgezet onderwijs.

Randvoorwaarden
Het gros van de respondenten is het eens over de randvoorwaarden om games succesvol in te kunnen zetten. Hardware die voldoet aan de systeemeisen om te kunnen gamen, voldoende pc’s en een stabiel netwerk scoren het hoogst. Maar ook de visie van de school, facilitering door de ICT-dienst én het management en voldoende geld zijn voor de deelnemende docenten belangrijke randvoorwaarden.

Wat is nodig?
Het merendeel van de docenten heeft behoefte aan ondersteuning bij de implementatie van games in de les. Zo heeft:

  • 69% behoefte aan ondersteuning bij het maken van lesmateriaal;
  • zou 66% ondersteund willen worden bij de didactische inzet van games;
  • 57% bij de keuze van de juiste games (een overzicht, koppeling aan leerdoel of informatie over leeropbrengsten);
  • 40% bij het maken van educatieve games;
  • en 29% bij de uitvoering van de gamelessen.

Een klein deel van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan een databank van bruikbare games, meer tijd om zich er in te verdiepen en kant-en-klare games.

Wat denk jij als docent over het gebruik van games in het onderwijs? Gebruik jij ook weleens een game in de les? Zo ja, welke en waarom? En hoe zou jij ondersteund willen worden op dit vlak? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Portret van eerstejaars student Nena van Dalen

Even bellen met de pabo

Wat speelt er op de pabo? Dit keer vroegen we het aan eerstejaars student Nena van Dalen.

Bekijk
Een microfoon voor een Zweedse vlag

Column: Douze points naar ons mbo!

Ryan Smulders werkt als docent maatschappijleer in het mbo en is liefhebber van het songfestival. Hij ontdekte verschillende overeenkomsten.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.