Home » Het weerbericht: orkanen op komst

Het weerbericht: orkanen op komst

Onlangs werden de Verenigde Staten getroffen door orkaan Sandy. De schade was enorm. Deze orkaan is niet de eerste en zal zeker niet de laatste zijn! Het jaarlijkse orkaanseizoen is voor de meeste bewoners van de Verenigde Staten en het Caribisch gebied geen verrassing meer. Toch laten orkanen zich moeilijk voorspellen: de route, het verloop, de verwachte schade, allemaal zaken die meteorologen nauwlettend in de gaten houden. Maar waar letten ze op? En hoe kun je orkanen volgen?

Doel
In de aardrijkskunde les wordt op de verschillende niveaus (vmbo-vwo) aandacht besteed aan natuurrampen, zoals orkanen. Deze lesbrief laat leerlingen kennismaken met het fenomeen orkanen. Dit past bij de leerdoelen voor het voortgezet onderwijs:

Vmbo en havo/vwo onderbouw: Mens en Natuur, onderdeel energie, subonderdeel weer: beschrijven van verschillende grootheden en meetapparatuur bij het opstellen van de weersverwachting. Het ontstaan van wolken, neerslag en bliksem en het uitleggen van een weersverwachting. Tevens de maatschappelijke aspecten van weersverschijnselen toelichten. Voor havo/vwo ook opstellen van een weersverwachting op basis van satelliet- en radarbeelden en/of meetgegevens.

Havo/vwo bovenbouw: domein C: Aarde, samenhangen en verschillen/diversiteit op aarde: de leerlingen leren natuurlijke verschijnselen aan het aardoppervlak en in de atmosfeer beschrijven, herkennen en verklaren. Tevens leren zij de aarde als een natuurlijk systeem beschrijven en deze kennis toepassen bij het analyseren van veranderingen aan het aardoppervlak op verschillende ruimte- en tijdschalen.

Het gebruik
De leerlingen gaan in groepjes aan de hand van de Hurricane HD-app (iPad), internet en hun aardrijkskundeboek informatie verzamelen en verwerken tot een zelfgemaakt weerbericht. Deze lesbrief is uit te voeren op elk niveau van het voortgezet onderwijs. Differentiatie kan met name bij de hoeveelheid/het niveau van de vragen.

Benodigdheden
Voor deze les, waarin de leerlingen in groepjes werken, zijn iPads nodig met daarop de betaalde app Hurricane HD. Deze app maakt gebruik van internet (wifi). Daarnaast moeten leerlingen een weerbericht filmen en bewerken. Hiervoor is zowel hardware als software nodig. Als de leerlingen werken met een iPad (vanaf iPad2) kunnen zij deze hiervoor gebruiken.  Film bewerken kan op de iPad met iMovie.

Op de computer films bewerken kan bijvoorbeeld met Moviemaker of Pinnacle. Maak goede afspraken met zowel de leerlingen als de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de multimedia/ICT op school.

Indien er gekozen wordt voor het uploaden van de weerberichten naar YouTube, moeten één of meerdere leerlingen een Google/YouTube-account aanmaken. Overigens zijn alle filmpjes als privé te markeren, waardoor alleen geselecteerde mensen ze kunnen bekijken.

Bijlagen

Laatste onderwijsnieuws

Portret van eerstejaars student Nena van Dalen

Even bellen met de pabo

Wat speelt er op de pabo? Dit keer vroegen we het aan eerstejaars student Nena van Dalen.

Bekijk
Een microfoon voor een Zweedse vlag

Column: Douze points naar ons mbo!

Ryan Smulders werkt als docent maatschappijleer in het mbo en is liefhebber van het songfestival. Hij ontdekte verschillende overeenkomsten.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.