Home » Het Techniekpact

Het Techniekpact

Het kabinet heeft deze week samen met werkgevers, onderwijsinstanties en werknemersorganisaties een Techniekpact getekend. Daarmee beoogt men de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren om zo het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen.

De cijfers
Ondanks een aantal succesvolle initiatieven neemt het aantal technici in Nederland niet snel genoeg toe. Met het oog op de vergrijzing zullen tot 2020 jaarlijks meer dan 70.000 mensen werkzaam in de technische sector met pensioen gaan. Daarentegen stromen jaarlijks tienduizenden nieuwe werknemers in. Dat is mooi, maar helaas niet genoeg. Om het tekort in de technische sector in te halen, zijn er op termijn ruim 30.000 extra technici per jaar nodig (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt).

Op universitair gebied ziet de toekomst van de technische sector er hoopvol uit. Tussen het jaar 2000 en 2012 is het aantal studenten dat een bèta- of technische opleiding volgt, gestegen met ongeveer 75 procent. Bij meisjes gaat het zelfs over een percentage van 135 procent.

Beeldvorming
Techniek is niet meer weg te denken uit de moderne samenleving. Maar toch kiezen niet veel jongeren voor techniek, omdat ze geen idee hebben wat ‘techniek’ of ‘technologie’ nou eigenlijk is. Volgens de initiatiefnemers denken veel leerlingen dat je er vieze handen van krijgt en dat het saai, moeilijk en ingewikkeld is. Om dat beeld te veranderen, wil men dat alle basisscholen voor 2020 structureel wetenschap en technologie als vak aanbieden. Ook wordt er geld uitgetrokken om meer en beter gekwalificeerde docenten op te leiden. Vanaf 2014 wordt techniek dan ook een verplicht vak op de pabo.

Motivatie
Ook is het belangrijk dat jongeren die voor een technische opleiding kiezen gemotiveerd blijven om deze af te maken. En dat ze, wanneer ze hun opleiding hebben afgerond, ook daadwerkelijk kiezen voor een baan in de technische sector. Het is daarom van belang dat er intensiever wordt samengewerkt tussen de opleidingen en het bedrijfsleven. De kwaliteit en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat of valt namelijk met de betrokkenheid van het bedrijfsleven en een goede praktijkcomponent in het beroepsonderwijs (Techniekpact).

Rol van lesmateriaal
Op 27 februari vond in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag de bijeenkomst ‘Industriepoort’ plaats, met vertegenwoordigers van de industrie en minister Henk Kamp. Ook Malmberg was daarbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd aandacht gevraagd voor de belangrijke rol die lesmateriaal kan spelen bij promotie van de technieksector. Deels gebeurt dat al bij de methode Nova natuurkunde en scheikunde voor de bovenbouw van havo en vwo, waar speciale aandacht wordt besteed aan beroepen en vervolgopleidingen.

Ook zijn er gesprekken gaande met C3 om technische beroepen op mbo-niveau onder de aandacht van vmbo-leerlingen te brengen. Door integratie van technische beroepen en richtingen in lesmateriaal, krijgt de sector structureel aandacht en proberen we ons steentje bij te dragen aan Techniekpact.

 

Wat vindt u van het Techniekpact? En heeft u zelf ideeën om techniek op de kaart te zetten?

 

Lees ook:

 

 

 

Met speciale dank aan Eugene Wijnhoven

7 reacties op “Het Techniekpact”

 1. Erik Eiling

  Ik ben jaren werkzaam in het VO en merk dat de interesse wel degelijk op te voeren is met een leuke rondleiding bij een bedrijf in de technische sector.
  Idee: sponsor dus bijv een busreis van een klas naar een locatie van de rodleiding (onder bep. vorwaarden).
  De docenten en bedrijf kunnen dan hun wensen wel op elkaar afstemmen.

 2. De afschaffing van de LTS is volgens mij een ongelukkige zet geweest. Leerlingen die graag willen werken en niet zo goed kunnen/willen leren worden opgezadeld met een heleboel theorie en weinig praktijk. Ze haken af op het MBO omdat studeren tot je 18e voor hen geen optie is. Terug naar de echte beroepsopleidingen die vakmensen aflevert. In het VO zijn bevlogen docenten die met hun materiaal en lessen aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen noodzakelijk om de exacte vakken te laten leven bij de leerlingen.
  Natuurlijk ligt een en ander genuanceerder dan ik hier kan betogen aar het is food for thought.

 3. Nico Bakker

  Schietincident ROC A12 in Ede.
  Leerling schiet op docent, Roc A12 doet niets. Alles is gericht op de doofpot cultuur in het onderwijs.
  In 2004 werd Hans van Wieren van het Terra College dood geschoten in de school door een leerling.
  Deze doofpot cultuur brengt schade toe aan het technisch onderwijs waar deze incidenten zich het meest voordoen. Maar ook de Inspectie Onderwijs duikt hier niet in.
  Hou maar een congres met de Minister Jet Bussemaker en we komen in een nog grotere chaos in het technisch onderwijs.
  Op dit moment zitten er 30.000 docenten thuis allen met een eigen verhaal en afgevoerd in de WAO.
  Ik zit al 15 jaar thuis met een nog niet afgehandeld schiet incident bij ROC A12.

 4. Anne Verburg

  Erik Eiling, misschien kunnen jullie je licht opsteken in Zeeland. Hier kunnen we als VO-scholen de techniekbus inhuren voor 25 euro, die ons naar het gewenste technische bedrijf brengt, heen en terug. Ideaal!

 5. Marijke Kaatee

  In samenwerking met de PABO Amsterdam heb ik een Taalmodule Techniek, onderwerp ‘Energie’ ontwikkeld. De module (7 lessen) is beschikbaar voor basisscholen. Op de PABO zal de module worden ingezet bij Techniek en Nederlands. De module is een voorbeeld van taalgericht vakonderwijs. In de module komen verschillende soorten energie aan de orde (statische, bewegings-, kinetische, enz) en leerlingen doen met de verschillende vormen van energie proefjes. Ze moeten voorspellen hoe een proef zal gaan, de proef doen, evalueren, proef bijstellen en de proef nog een keer uitvoeren. De taalontwikkeling zit in de inhoudelijke module verpakt. Woordenschat wordt geïntegreerd uitgebreid (schooltaal en vaktaal), er aandacht is voor (functioneel) begrijpend lezen en (functioneel) schrijven. Heel veel taal dus, maar leerlingen ervaren dat niet zo omdat de inhoud zo prikkelend is. Dit gaan studenten op de PABO dus ook leren bij Techniek en Nederlands, momenteel worden de programma’s op basis van de inhoud van de module herzien. Er zijn tijdens de uitvoering van de module op een school filmopnamen gemaakt. Ik zal die beelden gebruiken bij nascholing en de PABO zal de beelden tonen aan studenten.
  En de leerlingen? Die vinden deze lessen super en krijgen een andere kijk op techniek: geen vieze handen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste onderwijsnieuws

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.