Home » Het Techniekpact

Het Techniekpact

Het kabinet heeft deze week samen met werkgevers, onderwijsinstanties en werknemersorganisaties een Techniekpact getekend. Daarmee beoogt men de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren om zo het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen.

De cijfers
Ondanks een aantal succesvolle initiatieven neemt het aantal technici in Nederland niet snel genoeg toe. Met het oog op de vergrijzing zullen tot 2020 jaarlijks meer dan 70.000 mensen werkzaam in de technische sector met pensioen gaan. Daarentegen stromen jaarlijks tienduizenden nieuwe werknemers in. Dat is mooi, maar helaas niet genoeg. Om het tekort in de technische sector in te halen, zijn er op termijn ruim 30.000 extra technici per jaar nodig (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt).

Op universitair gebied ziet de toekomst van de technische sector er hoopvol uit. Tussen het jaar 2000 en 2012 is het aantal studenten dat een bèta- of technische opleiding volgt, gestegen met ongeveer 75 procent. Bij meisjes gaat het zelfs over een percentage van 135 procent.

Beeldvorming
Techniek is niet meer weg te denken uit de moderne samenleving. Maar toch kiezen niet veel jongeren voor techniek, omdat ze geen idee hebben wat ‘techniek’ of ‘technologie’ nou eigenlijk is. Volgens de initiatiefnemers denken veel leerlingen dat je er vieze handen van krijgt en dat het saai, moeilijk en ingewikkeld is. Om dat beeld te veranderen, wil men dat alle basisscholen voor 2020 structureel wetenschap en technologie als vak aanbieden. Ook wordt er geld uitgetrokken om meer en beter gekwalificeerde docenten op te leiden. Vanaf 2014 wordt techniek dan ook een verplicht vak op de pabo.

Motivatie
Ook is het belangrijk dat jongeren die voor een technische opleiding kiezen gemotiveerd blijven om deze af te maken. En dat ze, wanneer ze hun opleiding hebben afgerond, ook daadwerkelijk kiezen voor een baan in de technische sector. Het is daarom van belang dat er intensiever wordt samengewerkt tussen de opleidingen en het bedrijfsleven. De kwaliteit en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat of valt namelijk met de betrokkenheid van het bedrijfsleven en een goede praktijkcomponent in het beroepsonderwijs (Techniekpact).

Rol van lesmateriaal
Op 27 februari vond in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag de bijeenkomst ‘Industriepoort’ plaats, met vertegenwoordigers van de industrie en minister Henk Kamp. Ook Malmberg was daarbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd aandacht gevraagd voor de belangrijke rol die lesmateriaal kan spelen bij promotie van de technieksector. Deels gebeurt dat al bij de methode Nova natuurkunde en scheikunde voor de bovenbouw van havo en vwo, waar speciale aandacht wordt besteed aan beroepen en vervolgopleidingen.

Ook zijn er gesprekken gaande met C3 om technische beroepen op mbo-niveau onder de aandacht van vmbo-leerlingen te brengen. Door integratie van technische beroepen en richtingen in lesmateriaal, krijgt de sector structureel aandacht en proberen we ons steentje bij te dragen aan Techniekpact.

 

Wat vindt u van het Techniekpact? En heeft u zelf ideeën om techniek op de kaart te zetten?

 

Lees ook:

 

 

 

Met speciale dank aan Eugene Wijnhoven

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.