Thema's Differentiëren Het contact met ouders van leerlingen

Het contact met ouders van leerlingen
H

De school en de leefomgeving van leerlingen zijn voor een groot deel van elkaar losgekoppeld: in Nederland is leren iets dat we aan ‘de school’ overlaten. Het is de verantwoordelijkheid van de school en de docent dat het goed gaat met de leerling. En dat terwijl de school in combinatie met de leefomgeving pas echt een ‘winning team’ is. Dit zei Matthijs Leendertse (ELM Concepts) in een presentatie tijdens TEDxAmsterdamED.

Goed contact
Zijn presentatie ging over het belang van goed contact tussen de school en de ouders van leerlingen. Daarin stelde hij dat de betrokkenheid van ouders vaak niet verder gaat dan de bekende tienminutengesprekjes. En dat is niet uit onwil: zo zit ‘het systeem’ nou eenmaal in elkaar. Maar juist die betrokkenheid van ouders speelt een voorname rol bij het succes van de leerling.

Het netwerk van de leerling
Volgens Leendertse komt dat door de manier waarop het Nederlandse onderwijs werkt. In ons onderwijssysteem krijgt iedere leerling in feite dezelfde behandeling. Maar niet alle leerlingen zijn hetzelfde. Zo groeien ze stuk voor stuk op in een andere context. Sommige leerlingen hebben een geweldige voedingsbodem meegekregen. Helaas is dat niet voor iedereen het geval. Daarom is het volgens Leendertse belangrijk om naar de context – het netwerk om de leerling heen – te kijken. Een goede verstandhouding tussen ouders, leerling en docent is daarbij het begin. Maar hoe bereiken we deze ouders zonder er teveel schaarse tijd aan kwijt te zijn?

Digitale antwoorden
Het onderwijs zoekt vanuit veel verschillende perspectieven naar manieren om de communicatie met ouders te verbeteren. Een goed middel, dat inmiddels op bijna iedere school zijn intrede heeft gedaan, is de elektronische leeromgeving. Contact met ouders opzoeken en onderhouden gaat gemakkelijk en ouders kunnen alle gegevens en resultaten inzien. Ook zijn er vergelijkbare online communities als MaxClass of Basisschoolnet. Er zijn scholen die apps hebben ontwikkeld om ouders te informeren en ook zien we steeds meer LinkedIn-groepen speciaal voor ouders.

Geen vervanging
Een stap in de goede richting, maar om het contact tussen de school en het thuisfront van de leerlingen echt te verbeteren is dit nog lang niet genoeg. Deze ontwikkelingen spelen namelijk in op het algemene karakter van nieuwsvoorziening, maar zorgen niet direct voor een goede ‘persoonlijke’ verstandhouding. De digitale snelweg zal nooit het schaarse persoonlijke contact met de ouders van leerlingen kunnen vervangen. En misschien is dat maar goed ook.

Onderwijs van Morgen is benieuwd naar hoe u als docent het contact met de ouders van leerlingen onderhoudt. Is dit voor u iets dat er bij gebrek aan tijd nogal eens bij inschiet? Heeft u tips om dit zo efficiënt en doelgericht mogelijk aan te pakken? Of hanteert de school waar u werkt daar misschien een protocol voor? Laat het weten en deel uw tips en ervaringen met ons en uw collega’s. Mogelijk neemt de redactie contact met u op voor een vervolgartikel.

3 REACTIES

 1. Wij hebben op school een manier die volgens mij goed werkt:
  Per jaarlaag zijn er jaarlijks 3 ouderavonden gepland. Zo ‘z’n avond begint met een algemeen deel, waarbij alle ouders bij elkaar zitten en worden toegesproken door een van de docenten die iets vertelt over een vak, programma- onderdeel, de leeftijdsfase van de leerlingen, waarom een bepaald onderdeel in dit leerjaar gepland zijn e..d.
  Vervolgens is er een korte pauze en worden dee ouders per klas verwacht bij de klassenmentor. Deze bespreekt met de ouders zaken die alleen de klas aangaan: de sfeer, pesterijen, lesuitval, excursies, klassenevenementen en vaak veel vragen van ouders.
  Daarnaast zijn er natuurlijk de tienminutengesprekken na elk rapport/ getuigschrift.
  Een avond duurt van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur. Het eerste deel duurt 45 minuten, met soms wat uitloop door gestelde vragen.

 2. Graag wijs ik jullie op het project ‘Dingen om te doen voor je 13 wordt’: http://dingen-die-je-kan-doen.wikispaces.com/.

  Doel van dit project is een brug te slaan tussen ouders en onderwijs, door enerzijds ouders te vragen een rijke leeromgeving te creëren voor kinderen en kinderen te stimuleren nieuwe dingen te doen en daarvan verslag te doen op het web, en anderzijds leerkrachten te stimuleren om – via dat blog – in hun lessen in te spelen op de activiteiten die de kinderen ontplooien.

  In ‘Dingen die je kan doen’ krijgen ouders een actieve rol in het onderwijs en behoudt de leerkracht de verantwoordelijkheid voor de didactiek en het curriculum. Door ouders en leerkracht samen te laten werken, kunnen de talenten van leerlingen optimaal tot hun recht komen. Daarnaast biedt het een goede mogelijkheid om het onderwerp mediawijsheid blijvend te integreren in het onderwijs.

  Het project is nog in ontwikkeling. Er staan tips voor 52 activiteiten die kinderen kunnen ontplooien online. Bij een aantal van deze activiteiten worden tips gegeven hoe docenten de ervaringen die de kinderen hiermee opdoen, kunnen gebruiken om hun lessen vorm te geven. In de loop van dit schooljaar zullen bij alle activiteiten lestips gegeven worden. Daarnaast is er een stappenplan voor ouderraden en ouders hoe ze het project kunnen oppakken en hoe ze een blog kunnen opzetten waarin leerlingen hun ervaringen beschrijven.

 3. Contact begint met de juiste intentie. Wanneer je, zoals in de samenvatting aan wordt gegeven de betrokkenheid van ouders blijft afmeten aan de mate waarin je als school daar zicht op hebt (in tienminutengeprekken bv) dan doe je ouders tekort. Er is veel betrokkenheid die voor de school niet zichtbaar is. Natuurlijk hebben ouders daarin een taak en zou school dit simpeler moeten faciliteren. http://Www.schoudercom.nl biedt net als maxclass een platform dat ook heen-en-weer-praten mogelijk maakt. Daar moet je als school dan wel voor open staan. Welke ruimte er is, is namelijk voor ouders ook niet altijd duidelijk (denk aan vaders die hun kinderen leren staartdelen en op het matje worden geroepen).
  Handelingsgericht werken, ook voor ouders en met ouders, biedt soelaas (zie boek Samen Sterk van Noëlle Pameijer).

  Maar de intentie en de attitude blijft belangrijk: lees in dat kader svp mijn blog van mei vorig jaar: http://www.markweghorst.com/?p=30 Kind te leen.

  Zolang die basisintentie er niet is blijft het “roeien met de kraan open” 😉

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf hier je reactie
Vul hier je naam in

Meer van deze auteur

Gerelateerd

Advertisment

Meest gelezen

Top 5 online toets- en quiztools

Wil je de les meer pit geven? Of misschien extra oefeningen bieden? Met digitale toets- en quiztools kan het allemaal. Er zijn er alleen zoveel...

8x creatieve tips om tafeltjes oefenen

1 x 8= 8, 2 x 8 = 16, 3 x 8 = 24 en ga zo maar verder. Het eindeloos oefenen van tafeltjes...

5x leuke taalspelletjes

Actief en spelenderwijs met taal bezig zijn draagt bij aan de motivatie van leerlingen om te leren. Het loont dan ook om naast de...