Home » Handboek Mediawijsheid

Handboek Mediawijsheid

Jongeren blijken nog vaak na te laten om informatie op internet kritisch te beoordelen. Ze zijn zich er onvoldoende van bewust, dat gegevens op het web niet altijd even betrouwbaar zijn en nemen informatie snel voor waar aan. Dit gegeven roept om aandacht voor de mediawijsheid van kinderen.

Verantwoordelijkheid bij docenten
De verantwoordelijkheid voor het vergroten van mediawijsheid onder kinderen is voornamelijk neergelegd bij het onderwijs. Er zijn echter nog geen duidelijke richtlijnen over hoe dit aangepakt moet worden. Er is weinig theorie over mediawijsheid in het onderwijs en bestaand lesmateriaal is vaak lastig te vinden. Nog afgezien van het feit dat docenten zich volgens stichting Mijn Kind Online niet vaardig genoeg voelen om zichzelf te zien als docent mediawijsheid.

Wat wil de school?
Het Handboek Mediawijsheid is geschreven vanuit de visie dat elke school zijn eigen keuzes kan en moet maken: wat wil de school doen met mediawijsheid? Hoe maak je keuzes die bij de school passen en wat betekent de visie van de school op mediawijsheid voor de praktijk? Het boek is geschreven door Freek Zwanenberg & Justine Pardoen. Beide auteurs zijn verbonden aan stichting Mijn Kind Online. Freek Zwanenberg is filosoof en onderzoeker met specialisatie ‘mediawijsheid op school’. Zijn visie op mediawijsheid is gebaseerd op ruime ervaring als docent mediawijsheid aan middelbare scholieren. Justine Pardoen is hoofdredacteur van Mijn Kind Online. Ze schreef enkele boeken over de internetopvoeding en is tevens hoofdredacteur van Ouders Online.

Visie en praktische richtlijnen
Deel 1 van het boek geeft richtlijnen om een eigen visie te vormen over mediawijsheid op school, aan de hand van de door stichting Mijn Kind Online geïntroduceerde Mediawijsheidcirkel. Dit is een model met de “ideale” balans op het gebied van mediawijsheid binnen het onderwijs. Scholen en individuele leraren kunnen hun manier van onderwijs geven makkelijk aan dit model testen. Het model biedt een leidraad om keuzes te maken die vertaald kunnen worden naar de praktijk en de mediawijsheid van de leerlingen zullen stimuleren. Deel 2 van het boek past de theorie uit deel 1 toe op de praktijk van de klas. Het behandelt de vraag: hoe geef je mediales? In dit deel staan praktische aanwijzingen voor relevante thema’s, lessen en werkvormen.

Gratis download
Stichting Mijn Kind Online wil met het Handboek Mediawijsheid iedereen in het onderwijs inspireren om zelf aan de slag te gaan met het mediawijs maken van leerlingen. Het boek probeert de eerste stap in de goede richting eenvoudiger te maken. Het biedt de Mediawijsheidcirkel als makkelijk toepasbaar hulpmiddel bij het bepalen van de mediawijsheidsdoelen van scholen en leraren en geeft bruikbare tips voor het daadwerkelijk lesgeven in mediawijsheid. Extra fijn is dat het boek als PDF te downloaden is. De informatie is dus voor iedereen direct beschikbaar en toepasbaar. Het Handboek Mediawijsheid op school is hier te downloaden.

© Trendport, 2010

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.