Home » Gelijke kansen voor iedere leerling

Gelijke kansen voor iedere leerling

Of ouders hebben gestudeerd zou voor hun kinderen geen verschil moeten maken, al blijkt dat het studieniveau van ouders wel degelijk van invloed is op de toekomst van hun kinderen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de ongelijkheid in het onderwijs stijgt. Om die reden staat de Nationale Onderwijsweek dit jaar het teken van gelijke kansen.

Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen, al worden die kansen vaak beïnvloed door het opleidingsniveau van ouders of de steun die ouders bieden aan hun kinderen. Zo zijn hoogopgeleide ouders vaak meer betrokken bij de schoolloopbaan van hun kinderen; ze gaan bijvoorbeeld vaker naar huiswerkklassen en toetstrainingen. Op scholen waar minder tijd en geld beschikbaar is voor extra begeleiding van leerlingen, ontstaat zo dus een verschil. Daardoor kunnen niet alle leerlingen in gelijke mate profiteren van het onderwijs, stelt de Inspectie van het Onderwijs: “Vergelijken we kinderen met dezelfde intelligentie, dan zien we dat leerlingen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager onderwijsniveau.”

Overgang naar de middelbare school

Ook docenten spelen volgens de Inspectie van het Onderwijs een rol bij de toenemende ongelijkheid. Vaak hebben zij onbewust hogere verwachtingen van leerlingen van hoger opgeleide ouders. Een moment waarop je als docent extra scherp moet zijn, is de overgang naar de middelbare school. Dan komen leerlingen met laagopgeleide ouders vaak op een lager niveau terecht dan wat ze in aankunnen. Dit omdat ouders zelf soms weinig ervaring hebben met het vervolgonderwijs en de mogelijkheden en kansen ervan onvoldoende kennen.

Doorstroomprogramma’s

Heb jij kinderen in de klas die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken? Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen stelt de overheid dit jaar ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar voor doorstoomprogramma’s die de overgang naar de middelbare school verbeteren. Kinderen die vanuit huis onvoldoende begeleiding krijgen of een taal- of leerachterstand hebben, kunnen bijvoorbeeld een schakelprogramma volgen waarin ze worden voorbereid op de havo of het mbo. Ook voor de overgang van mbo naar hbo is er een schakelprogramma. Behalve de schakelprogramma’s krijgt een aantal scholen komend jaar van de overheid ook een budget om leerkrachten vrij te roosteren, zodat ze extra tijd kunnen besteden aan achterstandsleerlingen, bijvoorbeeld door middel van huiswerkbegeleiding of bijles.

Rolmodellen en schakelprogramma’s

In de Gelijke Kansen Alliantie werken leraren, ouders, scholen, werkgevers en maatschappelijke organisaties samen. Door het hele land zijn lopen projecten ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs. Een voorbeeld is een initiatief waarbij studenten worden gekoppeld aan scholieren. Als rolmodel kunnen zij de drempel verlagen voor jongeren die van huis uit onvoldoende worden gestimuleerd om te gaan studeren. Binnen Gelijke Kansen Alliantie zijn ook diverse programma’s opgezet om ouders te helpen en te stimuleren. Tel mee met Taal is een initiatief waarbij ouders taaltraining krijgen en worden ondersteund in de opvoeding van hun kinderen.

Nationale Onderwijsweek

De Nationale Onderwijsweek vindt plaats van 2 t/m 6 oktober en staat dit jaar in het thema van gelijke kansen. Het kernprogramma speelt zich af in nationale onderwijsstad Nijmegen, maar ook daarbuiten worden veel activiteiten georganiseerd. Er zijn lezingen, workshops, debatten en documentaires rondom het thema gelijke kansen. Wil je weten wat er nog meer gebeurt tijdens de Nationale Onderwijsweek of ben je op zoek naar inspiratie om de kansengelijkheid op jouw school te verbeteren? Kijk dan op de site van de Nationale Onderwijsweek.

Wat organiseert jouw school in het kader van de Nationale Onderwijsweek? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Portret van eerstejaars student Nena van Dalen

Even bellen met de pabo

Wat speelt er op de pabo? Dit keer vroegen we het aan eerstejaars student Nena van Dalen.

Bekijk
Een microfoon voor een Zweedse vlag

Column: Douze points naar ons mbo!

Ryan Smulders werkt als docent maatschappijleer in het mbo en is liefhebber van het songfestival. Hij ontdekte verschillende overeenkomsten.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.