Home » ‘Digitale mindmapping wijst de weg naar het co-creëren van de beste dynamische (virtuele) leerervaringen’

‘Digitale mindmapping wijst de weg naar het co-creëren van de beste dynamische (virtuele) leerervaringen’

De pandemie heeft laten zien dat de behoefte aan flexibele leer- en lesmethoden groot is. Een oplossing belooft de plaats-, tijd- én device-onafhankelijke brainstormtool MindMeister. Onlangs werkte Mindmeister samen met Daniel Rasmus, analist en eigenaar van Serious Insigths om de toekomst van technologie binnen het onderwijs te onderzoeken.

Een vaak gebruikte term die wordt gebruikt wanneer er gesproken wordt over de toekomst van onderwijs is agile. Het betekent zoiets als ‘wendbaar’ of ‘flexibel’ en het geeft aan in welke mate een organisatie in staat is te reageren op (digitale) veranderingen. Of zo je wilt, hoe ‘dynamisch’ is zij?

Het is terminologie waar Daniel Rasmus enthousiast van wordt. De gewaardeerde keynote-spreker en mentor is verbonden aan Serious Insights, een analistenbureau dat zich verdiept in de toekomst van samenwerking, kennisbeheer en werken & studeren. Rasmus’ achtergrond ligt overigens in het adviseren van technologische bedrijven (onder andere in de rol van Microsoft-forecaster) en ICT-organisaties, en is gespecialiseerd in agile development. Als het aan hem ligt, doet het onderwijs zichzelf een plezier door ‘agile leren’ te introduceren.

Agile leren

Op basis van zijn ervaring merkt Rasmus op dat onderwijs- en leermethoden ook kunnen worden omgezet naar een agile-kader. ‘Statische lesplannen behoren tot het verleden en dynamische lesplannen zijn de toekomst. Via agile leren doen studenten een co-creatieve leerervaring op, wat inhoudt dat de verantwoordelijkheid dus bij meerdere personen ligt. Door het met elkaar delen van ideeën, raken studenten doorgaans meer geïnspireerd en leren ze sneller. Agile leren vindt plaats binnen een raamwerk dat we scrum noemen.’ Deze term wordt veel gebruikt in de ICT en zegt daar iets over de flexibele manier waarop software of producten worden ontwikkeld. Rasmus verduidelijkt: ‘De uitdrukking is oorspronkelijk geleend van de rugbywereld en verwijst naar de spelhervatting na een kleine overtreding. In de nieuwe betekenis moedigt het experimenteel leren aan, evenals zelforganisatie waarbij het draait om multidisciplinaire teams die in sprints (periodes van circa drie, vier weken) afrondende stappen maken. De focus ligt op het oplossen van problemen en het voortdurend aanbrengen van verbeteringen.’

Mind mapping

But first things first. Startpunt bij het maken van agile-plannen is het zogeheten mind mapping. Daarmee bedoelt Rasmus een notatiemethode waarbij het onderwerp centraal staat om van daaruit een netwerk van sleutelwoorden en symbolen op te bouwen. ‘Zie het als een boom die beelden en woorden in kleur bevatten. In tegenstelling tot lineaire codificaties van leren die statisch worden zodra ze worden afgedrukt of opgeslagen als een pdf, blijft een mindmap levend doordat er steeds nieuwe gegevens, ideeën en kennis aan toegevoegd kunnen worden. Hierdoor blijft de structuur evolueren. Immers, mind-mappen zijn makkelijk uit te breiden of samen te voegen indien nodig.’ Rasmus licht toe dat mind mapping eigenlijk altijd al zijn go-to-tool geweest is en hij nauwelijks meer zonder kan. Mind mapping legt voor hem de dynamiek van brainstormen op een vereenvoudigde en visuele manier vast, een eigenschap die behoort tot de kern van agile leren. 

Het gezegde ‘van gedachte naar actie’ beschrijft een proces dat aansluit bij een principe dat centraal staat in het agile leren: een naadloze overgang van ideeën van de mindmap naar een gestructureerd projectbord dat onderzoeken en leerontwikkeling begeleidt. De mindmap wordt het centrale punt voor ideeën, een lanceerplatform voor de implementatie van leerdoelen.

MindMeister

En dat brengt Rasmus tot het punt dat hij hier wil maken, namelijk MindMeister, een online-mindmapping-applicatie om gedachten te visualiseren, te delen en te presenteren, en dat allemaal via de cloud. MindMeister is het instrument dat de deur opent naar een gemakkelijke manier van samenwerken. ‘Waar pen en papier een persoonlijke en intieme ervaring bieden’ legt hij uit, ‘daar staat mindmapping het je toe beter samen te werken. MindMeister voorziet in het platform daarvoor.’ Al meer dan 25 miljoen professionals wereldwijd gebruiken MindMeister om te brainstormen, aantekeningen te maken, projecten te plannen én voor het creëren van talloze andere creatieve taken. Volgens Rasmus is vooral de flexibiliteit ervan de belangrijkste toegevoegde waarde. ‘Moderne mindmapping waarmee samengewerkt kan worden, aangestuurd door tools als MindMeister, maakt een snelle transformatie van bestaand lesmateriaal mogelijk. Ik geloof dat mindmapping centraal staat in een dynamische leeraanpak die ook na de pandemie nog steeds belangrijk is: agile leren.’ Rasmus sluit af met: ‘Agile leren vereist dynamische tools. Het is niet afhankelijk van vooraf bepaalde lijsten of taken, maar gaat uit van goals, doelstellingen en projecten.’

Laatste onderwijsnieuws

Twee kinderen steken hun vinger op

Het belang van filmeducatie

Filmleraar van het jaar regio Midden Astrid van der Knaap deelt haar visie op filmeducatie en geeft tips.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.