Home » De stemming in de klas; bespreek de verkiezingsuitslag

De stemming in de klas; bespreek de verkiezingsuitslag

Het torentje in Den Haag

In een recente politieke wending is de Partij voor de Vrijheid (PVV) uitgeroepen tot de grootste partij met 37 zetels. Deze ontwikkeling kan verschillende reacties oproepen in de klas, vooral in een diverse leeromgeving. Waar de ene leerling zich goed kan vinden in deze uitslag, kan een andere leerling zich bedreigd voelen. Hoe kun je deze gebeurtenis op een constructieve manier bespreken met je leerlingen?

Het belang van politieke educatie

Politieke gebeurtenissen bieden een uitgelezen kans om jongeren te betrekken bij het democratisch proces. Het bespreken van verkiezingsuitslagen zoals deze bevordert niet alleen hun begrip van politiek, maar helpt ook bij het ontwikkelen van kritisch denken en burgerschapsvaardigheden. Het is essentieel dat deze gesprekken plaatsvinden in een veilige en respectvolle omgeving.

Voorbereiding

Bereid je goed voor: verdiep je in het partijprogramma van de PVV en de bredere politieke context. Het stellen van duidelijke doelen voor de les helpt je bij het navigeren in het gesprek, met nadruk op begrip, respect en kritische analyse.

Gespreksvoering

Creëer een omgeving waarin alle leerlingen zich vrij voelen om hun mening te uiten, met respect voor elkaar. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen het toestaan van open expressie en het handhaven van respectvolle communicatie. Actief luisteren en het stellen van open vragen moedigt leerlingen aan om hun gedachten te delen.

Aandacht voor diversiteit en gevoeligheden

De diversiteit in de klas vraagt om een zorgvuldige benadering. Het is belangrijk om empathisch te zijn en stereotypen te vermijden. Gesprekken kunnen daarom het best worden gevoerd met begrip van de verschillende perspectieven en ervaringen van leerlingen. Wees je dan ook bewust van de verschillende standpunten en gevoelens die leerlingen kunnen hebben. 

Praktische tips en oefeningen

Gebruik interactieve methodes zoals rollenspellen of debatten om leerlingen te betrekken. Het is ook nuttig om casestudies of nieuwsartikelen te gebruiken als uitgangspunt voor discussie. Bereid je voor op het beantwoorden van moeilijke vragen en probeer het gesprek te sturen wanneer dat nodig is.

We bieden ter inspiratie een opzet voor drie oefeningen:

Primair Onderwijs – Groep 7/8

Discussie-Oefening: ‘Verschillende stemmen’

Opzet: Voer een rollenspel uit waarbij leerlingen de rol aannemen van mensen met verschillende politieke overtuigingen, inclusief aanhangers en tegenstanders van de PVV. Bespreek na afloop hoe het voelt om in iemand anders’ schoenen te staan.

Doel: Empathie en begrip bevorderen voor verschillende perspectieven.

Voortgezet Onderwijs

Discussie-Oefening: ‘Nieuwsforum

Opzet: Maak een ‘nieuwsforum’ waarbij leerlingen de rol aannemen van nieuwsanalisten die de verkiezingsuitslag bespreken. Laat hen verschillende aspecten belichten zoals de reactie van de samenleving en toekomstige beleidsveranderingen.

Doel: Leerlingen analyseren en bespreken de verkiezingsuitslag vanuit meerdere invalshoeken.

Middelbaar Beroepsonderwijs 

Discussie-Oefening: ‘Mijn beroep na de verkiezingen

Opzet: Laat studenten in groepen discussiëren over de mogelijke gevolgen van de verkiezingsuitslag voor hun toekomstige beroepsveld. Focus op specifieke beleidsgebieden zoals economie, gezondheidszorg of onderwijs.

Doel: Studenten laten reflecteren op de impact van politiek op hun toekomstige werk en leven.

De bespreking van politieke ontwikkelingen zoals de opkomst van de PVV biedt een kans voor leerlingen om te leren over democratie, diversiteit en respect. Door open en constructieve dialogen te voeren, kun je helpen bij het vormen van goed geïnformeerde leerlingen.

Laatste onderwijsnieuws

Twee kinderen steken hun vinger op

Het belang van filmeducatie

Filmleraar van het jaar regio Midden Astrid van der Knaap deelt haar visie op filmeducatie en geeft tips.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.