Home » De Khan Academy als onderdeel van het wiskundeonderwijs: deel 1

De Khan Academy als onderdeel van het wiskundeonderwijs: deel 1

Wat voor Salman Khan begon als wiskunde-uitleg aan zijn nichtje is uitgegroeid tot een platform met tien miljoen unieke bezoekers per maand (meting februari 2014). We hebben het natuurlijk over de Khan Academy. Onlangs publiceerde SRI International de eerste uitgebreide studie over hoe Amerikaanse leerlingen én docenten de Khan Academy gebruiken als aanvullende educatieve hulpbron bij het wiskundeonderwijs op school. In deel 1 van deze tweedelige blogserie de resultaten met betrekking tot leerlingen.

Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen voornamelijk gebruik maken van de oefeningen, waarbij leerlingen voorzien worden van directe feedback op hun prestaties. Ze oefenen zowel individueel als samen met klasgenoten. Wanneer iets niet geheel duidelijk is, maakt 45% van de leerlingen gebruik van de video’s om zelfstandig verder te kunnen werken. De oefeningen zijn zowel onder leerlingen als docenten populairder dan de video’s. Volgens de onderzoekers een opvallende uitkomst; de Khan Academy fungeert namelijk bij uitstek als voorbeeld voor het flipping the classroom-concept waarbij video een belangrijke rol speelt.

Positieve effecten
De directe feedback op de prestaties van leerlingen resulteert volgens de observaties van de onderzoekers in een scala aan positieve effecten. Ze leren zelfstandig nieuwe wiskundevaardigheden aan, dichten gaten in hun kennis en versterken daar waar nodig hun zwakke plekken. Ook krijgen leerlingen een gevoel van verantwoordelijk over de eigen leeropbrengst, werken en leren leerlingen meer samen en hebben ze meer regie over hun eigen leerproces. Daarnaast geeft directe feedback docenten de ruimte zich meer te focussen op individuele leerlingen.

Hoge mate van betrokkenheid
Het merendeel van de leerlingen (71%) is dan ook positief gestemd over het gebruik van de Khan Academy. Een wat kleiner maar substantieel deel van hen – namelijk 32% – geeft aan wiskunde leuker te vinden met behulp van de Khan Academy. Over het algemeen is de mate van betrokkenheid tijdens Khan Academy-sessies dan ook hoog. Leerlingen geven aan te genieten van hun ‘Khan-tijd’. Tijdens interviews werd dit ook bevestigd door hun docenten: in schooljaar 13/14 door 8 op de 10 docenten. Over alle leerjaren zijn leerlingen volgens docenten redelijk (62%) tot sterk (25%) betrokken bij het werken met Khan Academy.

Regie over eigen leerproces
Het gebruik van Khan Academy bevordert volgens leerlingen de onafhankelijkheid en de regie over het eigen leerproces. Leerlingen geven aan minder snel vast te lopen als ze moeite hebben met bepaalde uitdagingen. Onder andere de directe feedback, de video’s en de hints bij de opgaven zorgen ervoor dat leerlingen sneller zelfstandig verder kunnen werken: 45% van de ondervraagde leerlingen zegt met behulp van Khan Academy nieuwe dingen te leren zonder de hulp van een docent.

Variërend
De tijd die leerlingen op school aan de Khan Academy besteden varieert sterk per schooljaar en binnen en tussen de verschillende onderzoeklocaties. Ter illustratie: waar in schooljaar 12/13 een laag gemiddelde van 11 minuten per week  geldt op de ene locatie ligt het gemiddelde van een andere locatie op 90 minuten in het daaropvolgende schooljaar. Dit heeft onder andere te maken verschillen in school, niveau en wijze en intensiteit van implementatie tijdens de wiskundelessen. Sommige docenten verwachten van hun leerlingen dat ze Khan Academy buiten de school gebruiken. Het gemiddelde gebruik varieert in dat geval van enkele minuten per week op de meeste scholen tot bijna een half uur op een van de bestudeerde locaties.

Over het onderzoek
Bij het twee jaar durende onderzoek waren negen Amerikaanse onderzoeklocaties, 20 scholen en ruim 70 docenten betrokken. Daarbij lag de focus van de studie – met zo’n 2000 deelnemende leerlingen per jaar – op het vijfde tot het tiende leerjaar (leerlingen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar). De bevindingen in het rapport zijn gebaseerd op gegevens die ter plaatse zijn verzameld door middel van klasobservaties; interviews met werknemers van Khan Academy, docenten, leerlingen en ouders; enquêtes door zowel docenten als leerlingen; en verzameling en analyse van gestandaardiseerde testscores en gebruikersgegevens.

Binnenkort verschijnt op Onderwijs van Morgen ‘De Khan Academy als onderdeel van het wiskundeonderwijs: deel 2’ met de uitkomsten van het onderzoek m.b.t. docenten. Nu al benieuwd? Download dan hier het onderzoeksrapport.

Denk jij dat online educatieve hulpbronnen zoals de Khan Academy een groter aandeel binnen de huidige lesstructuur zullen krijgen? Maken jouw leerlingen ook gebruik van de Khan Academy of een vergelijkbaar platform? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.