Home » De impact van Stichting leerKRACHT op het onderwijs

De impact van Stichting leerKRACHT op het onderwijs


In 2012 begon Stichting leerKRACHT als pilot op vijftien scholen. Doel? Op scholen een cultuur cultiveren waarin docenten samenwerken bij het verbeteren van het onderwijs. Inmiddels doen ruim 215 Nederlandse scholen mee met het programma. Voor Universiteit Utrecht reden genoeg om de impact van de organisatie in kaart te brengen. Lees verder voor de belangrijkste findings.

Stichting leerKRACHT wil met behulp van experts uit het onderwijs en het bedrijfsleven het Nederlandse onderwijs verbeteren, door binnen scholen een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te cultiveren. Dat doen ze met behulp van een programma voor docenten, waarin drie kerninterventies – lesbezoek en feedback, gezamenlijke lesvoorbereiding en bordsessies – aan bod komen. Dat aan de hand van een vooraf opgesteld doel waar het team, van maximaal tien deelnemers, in zes tot acht weken naartoe werkt.

Olievlekwerking
Is het eerste team klaar? Dan kan het volgende team van start gaan. Zo ontstaat er binnen de school – en hopelijk op den duur binnen het gehele onderwijs – stapsgewijs een cultuurverandering. Ook organiseert Stichting leerKRACHT een schoolbesturenprogramma voor schoolleiders en worden teams van verschillende scholen bijeengebracht om ervaringen uit te wisselen. Met de focus op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden hoopt de organisatie in 2020 overbodig te zijn en de stichting op te kunnen heffen.

De impact van Stichting leerKRACHT
Om te kijken of de stichting de beoogde impact heeft, deed Universiteit Utrecht een uitgebreid evaluatieonderzoek. Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd door Yvette Sol en Karel Stokking (Onderwijsadvies & Training, faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht) en gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Hieronder leest u de belangrijkste findings:

  • leerKRACHT leidt tot enorm enthousiasme op scholen
    De grote meerderheid (ruim 80% van de deelnemende leraren) zou collega leraren aanraden om aan het leerKRACHT-programma  mee te doen. Leraren zeggen het meeste profijt te hebben van de drie kerninterventies (bordsessies, lesbezoek en feedback en gezamenlijke lesvoorbereiding), het toegenomen onderling contact en efficiënte team besprekingen. De leraren die het meest enthousiast zijn, zijn de leraren die deze kerninterventies het vaakst en in combinatie met elkaar uitvoeren. leerKRACHT moet je blijkbaar gewoon doen en ervaren.  Schoolleiders zijn zó enthousiast over deelname dat 97% zegt door te willen gaan.
  • De cultuur op school verandert door leerKRACHT
    De cultuur op po-scholen verandert significant op de punten onderwijspraktijk, onderzoek en de rol van de schoolleiding op de werkvloer.  Op de (veel grotere) vo-scholen is er na 6 maanden een significante maar kleinere verandering meetbaar, terwijl daar de uitrol van leerKRACHT nog in volle gang is. Ook het handelen van leraren in de klas is aan het veranderen.  Zo geeft 69% van de leraren aan leerlingen meer feedback te geven dan voorheen en is 8% van plan dit te gaan doen. Nog een voorbeeld: 60% van de leraren geeft leerlingen meer keuzeruimte of gaat dat nog doen (15%).
  • Leraren en schoolleiders verwachten dat leerKRACHT gaat leiden tot betere leerlingresultaten
    65-80% van de leraren ziet een verandering bij leerlingen in belangstelling, betrokkenheid, zelfstandigheid en motivatie, terwijl 10-25% dit nog verwacht. Het veranderende handelen van leraren heeft effect op leerlingen: 80% van de leraren ziet betere prestaties van leerlingen bij hun vak of verwacht dat nog. Bij de schoolleiders is dat zelfs 85% (bron).

Wilt u verder lezen over de impact van Stichting leerKRACHT op het Nederlandse onderwijs? Download dan de samenvatting of het volledige onderzoeksrapport van Universiteit Utrecht.

Doen u en uw school ook mee met het programma van Stichting leerKRACHT? Of bent u op een andere manier verbonden met de organisatie? Deel uw ervaringen via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.