Home » De beste onderwijsboeken van het afgelopen schooljaar: deel 1

De beste onderwijsboeken van het afgelopen schooljaar: deel 1


Onderwijs van Morgen selecteert maandelijks de cursussen, congressen, boeken en andere events die voor u als docent de moeite waard zijn. De evenementen zijn van voorbijgaande aard, maar de boeken blijven actueel en interessant voor u als docent. Daarom zetten we voor u in dit tweeluik nog eens de beste onderwijsboeken van het afgelopen schooljaar op een rijtje.

Creative Schools – Sir Ken Robinson
In zijn nieuwste boek, Creative Schools, schetst Sir Ken Robinson zijn visie op het onderwijs van de 21e eeuw. Concreet: hoe het onderwijs kan worden ingericht zodat iedere leerling op zijn of haar eigen manier kan bloeien en slagen. Robinson pleit voor het einde van het verouderde, industriële ‘wasstraatmodel’ en ziet concrete kansen voor een meer persoonlijke en individuele benadering. Volgens Robinson zijn daarbij de in toenemende mate beschikbare technologische en professionele middelen essentieel, om de individuele capaciteiten van leerlingen te ontwikkelen. Aan de hand van praktische voorbeelden, anekdotes, onderzoek en de nodige humor zet Robinson zijn strategie uiteen.

Gedragsproblemen in de klas in het voorgezet onderwijs – Anton Horeweg
‘Zorgplicht en passend onderwijs spelen ook in het voortgezet onderwijs een belangrijke rol. Daarom is van Anton Horeweg een speciaal voor het voortgezet onderwijs aangepaste versie van zijn boek Gedragsproblemen in de klas verschenen. Van docenten wordt steeds meer verwacht dat ze zo veel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs houden. Ook leerlingen met (forse) gedragsproblemen of gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Dit boek biedt de kennis om leerlingen die extra zorg behoeven optimaal te begeleiden. In ieder hoofdstuk wordt een probleem of stoornis behandeld zoals AD(H)D, ASS, depressie, faalangst en pestgedrag. Met deze praktische handleiding, inclusief theoretische onderbouwing, kan elke docent meteen aan de slag in de eigen klas.’

#Mediawijsheid in de klas – Patrick Koning
‘Hoe maak je jongeren mediawijs? Als volwassene je eigen visie aan jongeren opdringen werkt niet. Dan ontstaat de gevreesde (generatie)kloof. Wat wél werkt: met jongeren een open gesprek aangaan over omgaan met het internet. Dit boek bepleit daarom een positief-kritische benadering van mediawijsheid. Het biedt een raamwerk dat mediawijsheid inhoud geeft. Ook biedt het een pedagogisch-didactisch handvat voor het in gesprek gaan met jongeren. Verder bevat het boek een methode met opdrach­ten: klaar voor gebruik, maar ook gemakkelijk aan te passen naar eigen inzicht. Tevens is het boek een bron waar je als docent mediawijzer van kunt worden. Last but not least reikt het boek een kompas aan dat richting kan geven aan het implementeren van mediawijsheid.’

Beschermjassen op school: aandacht voor verschil in het onderwijs – Kitlyn Tjin A Djie en Irene Zwaan
‘Wat heeft een leerling die ‘anders’ is nodig om zich veilig te voelen in de klas? Welke rol speelt de leraar in het creëren van een aangenaam, ondersteunend en stimulerend leerklimaat? Hoe kun je aandacht hebben voor empathie en compassie in onderwijs? (…) Aandacht voor diversiteit op school is aan de orde van de dag, zeker met het oog op passend onderwijs. Leraren toerusten op omgaan met verschil – bij de ander en bij zichzelf – is essentieel in deze tijd. Openhartige en herkenbare verhalen van professionals, ouders en kinderen – van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs – brengen de theorie tot leven. Praktische tips helpen om er gelijk mee aan de slag te gaan.’ Het boek is te bestellen bij Koninklijke Van Gorcum, de uitgeverij.

Het prachtige risico van onderwijs – Gert Biesta
In dit visionaire boek houdt onderwijspedagoog Gert Biesta een pleidooi voor wat het prachtige risico van onderwijs kan worden genoemd. Via de zeven thema’s van scheppen, communicatie, lesgeven, leren, emancipatie, democratie en virtuositeit werkt Biesta zijn boodschap uitvoerig uit: we kunnen onderwijs niet begrijpen als een krachtig, productieachtig proces, maar enkel als een zwak, existentieel proces. Hij laat zien dat we in het onderwijs doelen breder moeten stellen dan alleen meetbare opbrengsten en resultaten, en betoogt op onovertroffen wijze dat als onderwijs wil slagen, dat door niemand kan worden afgedwongen. Het boek is verkrijgbaar via de website van Uitgeverij Phronese.

Dat zoeken we zelf wel uit – Sanneke Bolhuis, Pieter Leenheer, Gerritjan van Luin
Sinds een paar jaar groeit de aandacht voor een nieuwe vorm van onderwijsonderzoek: het doen van praktijkonderzoek in de eigen school door docenten, middenmanagers en schoolleiders. Het gaat daarbij om onderzoek naar problemen waar docenten en leidinggevenden zelf tegenaan lopen of naar vraagstukken waar ze graag antwoord op willen hebben. In de meer theoretische bijdragen van mederedacteur Sanneke Bolhuis en haar Fontys-collega’s Ilona Mathijsen en Quinta Kools gaat het om de kern van praktijkonderzoek, de valkuilen daarbij en de vraag wat het zelf verrichten van onderzoek voor docenten eigenlijk oplevert. Het tweede deel bevat artikelen waarin vooral de onderzochte praktijk centraal staat. De auteurs beschrijven – met de focus op klas, leerjaar of de hele school – hun onderzoeksleerervaringen. Rutger van de Sande laat in het slotartikel zien dat voor de school interessant onderzoek ook heel goed verricht kan worden door leraren in opleiding.

Genres in schoolvakken: taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs – Bart van der Leeuw
Elk schoolvak is onlosmakelijk verbonden met zijn eigen vaktaal. Een vak inhoudelijk leren én zich de bijbehorende taal eigen maken, is voor veel leerlingen echter lastig. Hoe pakken leraren dat aan, wanneer deze vaktaal voor hen juist heel vanzelfsprekend is? Dit boek helpt je als leraar (in opleiding) op tekstniveau te kijken naar je eigen vaktaal en taalgericht onderwijs te geven. Genres in schoolvakken is geschreven voor studenten aan eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen in alle vakken en voor leraren voortgezet onderwijs.

Welk onderwijsboek van het afgelopen jaar is u bijgebleven? Waarom? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind op een hinkelpad

Beweging in het rekenen (deel 2)

Er is steeds meer aandacht voor bewegen op school. Welke werkvormen zijn daadwerkelijk effectief voor het leren?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.