Home » De actualisering van de onderwijskerndoelen: hoe staat het ervoor?

De actualisering van de onderwijskerndoelen: hoe staat het ervoor?

jongeren op school

Wist je dat de huidige kerndoelen van het onderwijs uit 2006 (!) dateren? Omdat leerlingen recht hebben op goed onderwijs, is vorig jaar door de Rijksoverheid besloten dat de kerndoelen geactualiseerd moeten worden. Hoe staat het er een jaar na dato van dit besluit voor?

Wat moeten leerlingen kennen, kunnen en ervaren om goed voorbereid te zijn op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij? De opdracht van de overheid aan scholen, in de vorm van kerndoelen, geeft hier richting aan. Actuele kerndoelen en examenprogramma’s dragen bij aan gelijke kansen voor leerlingen, een goede doorstroom naar het vervolgonderwijs en het kunnen functioneren in de maatschappij.

Dat klinkt allemaal mooi in theorie. Maar de huidige kerndoelen van het onderwijs zijn (destijds bewust) zeer globaal geformuleerd. Hierdoor bieden ze weinig tot geen houvast aan scholen en leerkrachten. Ook sluiten de kerndoelen, examenprogramma’s en het Referentiekader Taal en Rekenen niet goed genoeg aan​. Dat moet – en wordt – anders! 

Kerndoelen vernieuwen: het tijdspad

In september 2022 gaf het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap SLO (het landelijk expertisecentrum voor het curriculum) daarom de opdracht om samen met het onderwijsveld nieuwe kerndoelen te ontwikkelen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Het SLO is hiermee aan de slag gegaan en een jaar later, op 28 september van dit jaar, nam het demissionair kabinet de eerste conceptkerndoelen in ontvangst. Dit zijn de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde. De conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid en burgerschap worden deze maand, november 2023, opgeleverd. De leergebieden voor moderne vreemde talen, mens en maatschappij, mens en natuur, kunst en cultuur en bewegen en sport volgen volgend jaar, in 2024.

Actualisatie examenprogramma’s

Naast de kerndoelen worden de examenprogramma’s geactualiseerd. In het voorjaar van 2022 is hiermee gestart voor de vakgebieden Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. In januari 2023 is de actualisatie van de examenprogramma’s Fries en klassieke talen gestart.

Testing 1, 2, 3…

Hoe nu verder? In 2024 worden de conceptkerndoelen getest in de onderwijspraktijk. Er wordt hierbij gekeken naar de bruikbaarheid op scholen. Ook gaat SLO met scholen in gesprek over wat zij nodig hebben om de doelen succesvol te implementeren in hun onderwijs. Naar verwachting worden de nieuwe kerndoelen dan in 2025 definitief vastgelegd in de wet en vervolgens gepubliceerd.

Oude versus nieuwe kerndoelen

Het grote verschil met de huidige kerndoelen? De nieuwe kerndoelen zijn concreter geformuleerd en hebben een vaste opbouw. Zo is scherper geformuleerd wat de opdracht van de school is en wordt er duidelijk omschreven wat iedere leerling eind groep 8 en aan het eind van de onderbouw in het voortgezet onderwijs moet kennen, kunnen en ervaren. De doelen zijn er ook voor alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Voor leerlingen met een meervoudige beperking of zeer moeilijk lerend, ontwikkelt SLO naar eigen zeggen parallel functionele kerndoelen.

Wie doen eraan mee?

Bij het actualisatieproces van de kerndoelen en examenprogramma’s worden allerlei professionals uit de praktijk betrokken. Denk aan leerkrachten, schoolleiders, leerlingen en belangrijke onderwijspartijen. SLO is verantwoordelijkheid voor de regie van het proces.

Op de hoogte blijven van de stand van zaken? De meest actuele info vind je op de website van SLO.

Kom je ook naar het Nationaal Taalcongres in Utrecht?

Meer weten over de geactualiseerde kerndoelen en eindtermen voor het vak Nederlands of de moderne vreemde talen? Of heb je simpelweg zin in een verrassende dag vol onderwijsinspiratie voor jou als taaldocent of leerkracht? Op woensdag 17 januari 2024 vindt het Nationaal Taalcongres plaats in het Beatrix Theater in Utrecht! Er zijn diverse keuzesessies waarbij SLO vertelt over deze onderwerpen. 

Wat je (nog meer) kunt verwachten? 

  • Een dag vol inspirerende sprekers en verdiepende keuzesessies met praktische tips voor in je les.
  • Tijd en gelegenheid voor gesprekken met vakgenoten.
  • De mogelijkheid om al je vragen te stellen over de taalmethodes van Malmberg.
  • Ontvangst met koffie/thee, een uitgebreide lunch en afsluitende borrel.
  • Een nascholingscertificaat. (Deelname is inzetbaar als studiedag en/of als onderdeel van het scholingsbudget.)

Kijk voor meer info op de website en bestel je tickets! 

Laatste onderwijsnieuws

Een lachend meisje met een bloem in haar haar

Lied van de maand: Het wordt weer lente

Een stoer rocknummer over de lente! Hieronder vind je een ingezongen lied, een karaokeversie en tips die je kunt gebruiken in je les.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.