Home » Bij de les met Twitter

Bij de les met Twitter

Onderwijsinstellingen staan soms nog wat huiverig tegenover de integratie van social media in het onderwijs. Nu is er een wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat twitteren studenten betrekt bij de lesstof en zorgt dat ze hogere cijfers halen.

Er zijn inmiddels al heel wat wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de invloed van verschillende social media, zoals Facebook en Hyves. Een aantal onderwijsinstellingen experimenteert met social media in de lessen. Zo biedt de London School of Business and Finance colleges aan via Facebook. Onderzoek naar de werking in het onderwijs van social medium Twitter was echter nog niet gedaan. Dr. Reynol Junco van de Lock Haven University in Pennsylvania onderzocht daarom het effect van Twitter op betrokkenheid bij het onderwijs. Het onderzoek was bedoeld om in beeld te brengen wat de effecten zijn van het gebruik van social media tijdens de lessen.

Aan het onderzoek deden 125 studenten mee. Ze vulden zowel aan het begin als aan het eind van het onderzoek een vragenlijst in. Zeventig studenten kregen de opdracht om via Twitter hun ervaringen te delen over bijvoorbeeld stage of de colleges. De overgebleven studenten deelden ook hun ervaringen van de dag, maar mochten hier geen Twitter voor gebruiken.

Wat bleek: de studenten die mochten twitteren waren twee keer meer betrokken bij de lesstof en scoorden ongeveer 0,5 punt hoger op het tentamen dan de studenten die geen Twitter mochten gebruiken. Twitter kan dus de betrokkenheid van studenten bij de lesstof vergroten. Wat tegelijkertijd ook handig is voor de docent, die kan namelijk direct zien hoe studenten deelnemen aan het college. Een uitgebreide beschrijving van de resultaten van het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Computer Assisted Learning. Aldaar is ook een samenvatting te lezen.

De Vlaamse Vereniging van Studenten pleit voor het gebruik van Twitter tijdens colleges. De vereniging wil de veelgehoorde kritiek dat studenten passief en ongeïnteresseerd zijn en de hele tijd op Facebook, Twitter of Netlog zitten  ombuigen in een oproep aan de docenten om zelf gebruik te maken van multimedia en sociale media zoals Twitter en Facebook in het hoger onderwijs.

VVS roept in het persbericht op tot ‘studentgericht leren’. Die term staat voor het verhogen van de actieve interactie tussen studenten en docenten. Hogescholen en vooral universiteiten hanteren het hoorcollege nog steeds als hét contactmoment tussen prof en student. ‘Het klassieke hoorcollege als contactvorm zal een belangrijke plaats blijven houden in ons massaonderwijs. VVS wil met haar oproep wel aantonen dat interactie in grote aula’s niet onmogelijk is. Zo kan een laptop en Twitter tijdens de colleges gebruikt worden om op een interactieve manier vragen te stellen aan de docent.’ aldus Tom Demeyer, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten. ‘Vandaag zien we dat in de Verenigde Staten en in onze buurlanden reeds geruime tijd wordt geëxperimenteerd met vormen van e-learning. In het overgrote deel van deze experimenten zijn de uitkomsten haast unaniem lovend. Vooral de verhoogde graad van participatie en het inclusieve karakter van het onderwijs zorgt ervoor dat studenten de stof actiever en sneller gaan verwerken.’ Hear, hear.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind op een hinkelpad

Beweging in het rekenen (deel 2)

Er is steeds meer aandacht voor bewegen op school. Welke werkvormen zijn daadwerkelijk effectief voor het leren?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.