Home » Beleidsupdate: Spoedwet Nieuwkomers

Beleidsupdate: Spoedwet Nieuwkomers

Twee kinderen in de klas

Op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden wekelijks veel besluiten genomen over het primair onderwijs. In Beleidsupdate lees je wat jij van het Haagse beleid in de klas gaat terugzien. Deze keer: de Spoedwet Nieuwkomers.

‘Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs, ook kinderen van nieuwkomers,’ aldus de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul. In oktober is daarom de Wet tijdelijke nieuwkomersonderwijsvoorzieningen in het onderwijs door de Eerste Kamer aangenomen en direct in werking getreden. Deze wet, die vijf jaar geldig blijft, biedt noodoplossingen om kinderen die nog maar kort in Nederland zijn en de taal nog niet beheersen, van onderwijs te voorzien.

Meer overleg en flexibiliteit

De nieuwe spoedwet verplicht schoolbesturen en gemeenten om jaarlijks met elkaar over nieuwkomersonderwijs te overleggen. Door de wet heeft OCW de bevoegdheid gekregen om een gemeente te verplichten één of meer tijdelijke voorzieningen te treffen.

De nieuwe wet staat uitzonderingen op het reguliere beleid toe. Daardoor krijgen schoolbesturen en gemeenten de mogelijkheid om meer tijdelijke plekken in bestaande onderwijsvoorzieningen te creëren. Zo kunnen scholen – vanwege het personeelstekort – onderwijsondersteuners of pabostudenten voor de klas zetten, behalve voor taal en rekenen. Verder hebben deze kinderen minder contacturen, tot een minimum van 12,5 uur per week. Dit gold al voor een aantal Oekraïense kinderen, maar het gaat nu voor alle kinderen in dergelijke onderwijsvoorzieningen gelden.

Deze uitzonderingen hebben tot kritiek op het wetsvoorstel geleid, vooral omdat onderwijs voor nieuwkomers niet van lagere kwaliteit zou moeten zijn dan het reguliere onderwijs. Critici erkennen wel dat een noodoplossing nodig is.

Nederlandse taal als prioriteit

Bij deze tijdelijke onderwijsvoorzieningen moet de Nederlandse taal een belangrijke rol spelen, zo staat in de wet. De leerlingen moeten minstens tien uur per week les ‘met bijzondere aandacht voor de Nederlandse taal’ krijgen, want als de kinderen de taal machtig zijn, kunnen zij doorstromen naar reguliere basisscholen. Dit kan taal, maar ook rekenonderwijs zijn. Met de maatregelen hoopt de minister tijdelijk onderwijs van maximaal twee jaar voor de doelgroep te organiseren en deze doorstroom te bevorderen.

Meer lezen?

Rijksoverheid: Handreiking schoolbesturen

Rijksoverheid: Spoedwet maakt onderwijs voor nieuwkomers sneller mogelijk

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.