Home » Beleidsupdate: Meer regie op onderwijs

Beleidsupdate: Meer regie op onderwijs

Portret Marielle Paul

Op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden wekelijks veel besluiten genomen over het primair onderwijs. In Beleidsupdate lees je wat jij van het Haagse beleid in de klas gaat terugzien. Deze keer: meer regie op onderwijs.

Foto: Martijn Beekman

Volgens minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs levert het harde werk van leerkrachten, schoolleiders en ambtenaren op dit moment te weinig op. Daarover publiceerde zij in april van dit jaar (2024) een brief van maar liefst 21 pagina’s. De brief beschrijft drie toekomstscenario’s over de mate waarin de overheid sturing geeft aan scholen. Het scenario dat uiteindelijk gekozen wordt, kan grote gevolgen hebben voor de taken en verantwoordelijkheden van scholen.

Problemen met oplossingsrichtingen

Minister Paul noemt een aantal bekende problemen, zoals het ontbreken van een langetermijnvisie vanuit de overheid, de grote hoeveelheid aan eenmalige subsidies en de geringe samenwerking tussen scholen (zie ook eerdere Beleidsupdates).

De minister beschrijft een aantal ‘denkrichtingen’ voor de oplossing van deze problemen. Zo staat er dat de overheid meer langetermijndoelen moet formuleren en structureel geld beschikbaar moet stellen voor structurele taken, zoals basisvaardigheden of kansengelijkheid. Structureel geld moet de subsidies vervangen, zodat scholen weten waar zij aan toe zijn. Bovendien moet samenwerking de norm worden en moet het onderwijsveld professionaliseren.

Sturen, sturen, sturen?

In de brief wordt geschreven over ‘sturingsscenario’s’. Kort gezegd: in hoeverre gaat OCW zich bemoeien met de scholen?

  • Het eerste scenario met de titel ‘Besturen aan zet’, laat de verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit grotendeels bij schoolbesturen liggen. De taak van OCW is hier heel gering.
  • Het tweede scenario met de titel ‘Besturen aan zet voor maatschappelijke opdracht, scholen aan zet voor onderwijskundige vraagstukken’, verdeelt de verantwoordelijkheden. In dit scenario is er meer balans in verantwoordelijkheden: OCW is betrokken en stelt voorwaarden aan hoe scholen hun geld besteden.
  • Het laatste scenario laat juist de ‘Scholen aan zet’. Dat is ook de titel. De primaire verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van een school ligt dan bij de schoolleider. Hier heeft OCW een meer leidende rol en een directe relatie met de school.

In de brief spreekt de minister haar voorkeur uit voor het tweede scenario. De keuze ligt nu bij de Tweede Kamer. Een nieuw kabinet zal het gekozen scenario gaan uitvoeren. Dan wordt duidelijk wat de toekomst is van het onderwijsveld.

Meer lezen?

Kabinet wil meer regie op onderwijs | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.