Home » Beleidsupdate: Digitale veiligheid in het onderwijs

Beleidsupdate: Digitale veiligheid in het onderwijs

Twee handen die op een laptop typen

Op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden wekelijks veel besluiten genomen over het primair onderwijs. In Beleidsupdate lees je wat jij van het Haagse beleid in de klas gaat terugzien. Deze keer: Digitaal Veilig Onderwijs.

Hackers en aanvallen

Een datalek, cyberaanval, gijzelingssoftware of identiteitsfraude …, helaas, die komen niet alleen voor in films. Ze vormen ook een steeds serieuzere dreiging voor het onderwijs. Digitalisering biedt veel mogelijkheden, maar kent ook een aantal risico’s. Zo kunnen hackers privacygevoelige informatie van leerlingen in handen krijgen en losgeld eisen. Wanneer een schoolbestuur niet betaalt, dreigen de hackers de gegevens online te publiceren.

Een ander voorbeeld van een cyberaanval is een DDoS-aanval. Een hacker stuurt dan zó veel verzoeken naar server, netwerk of website, dat die wordt overvraagd en de informatie niet kan verwerken. Zo’n aanval kan ervoor zorgen dat de website van een school of de leerlingenadministratie er bijvoorbeeld (langdurig) uitligt. Daarom is OCW in samenwerking met de PO-Raad een programma gestart om scholen te helpen hun digitale omgeving te beschermen: het programma Digitaal Veilig Onderwijs.

Normenkader

Een veilige digitale omgeving inrichten betekent stap voor stap maatregelen nemen. Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs beschrijft deze stappen. Het normenkader formuleert bijvoorbeeld beveiligingseisen bij datamanagement en het uitwisselen van privacygevoelige gegevens. Verder staat er hoe een school het best kan reageren bij een datalek of ander cyberincident.

Zes miljoen per jaar

In 2027 moet de onderwijssector volgens OCW digitaal veilig zijn. Waarschijnlijk worden scholen vanaf dat jaar verplicht aan het normenkader te voldoen. Om dit te bereiken trekt OCW structureel zes miljoen euro per jaar uit. Daarmee wordt de digitale veiligheid en hulp daarbij verder ontwikkeld. Medewerkers in het basisonderwijs kunnen seminars volgen en er is een telefoonnummer dat je kunt bellen wanneer het misgaat. Vanaf het schooljaar 2023/2024 moeten schoolbesturen een paragraaf van hun jaarverslag besteden aan informatiebeveiliging en privacy.

Draag vast een steentje bij

Schoolbesturen zijn eindverantwoordelijk voor de digitale veiligheid, maar jij kunt ook je steentje bijdragen. Zo is het een kleine moeite om je wachtwoord regelmatig te wijzigen. Daarmee beperk je de risico’s en houd jij je klaslokaal digitaal veilig.

Meer lezen?

Digitaal Veilig Onderwijs

Laatste onderwijsnieuws

Twee kinderen steken hun vinger op

Het belang van filmeducatie

Filmleraar van het jaar regio Midden Astrid van der Knaap deelt haar visie op filmeducatie en geeft tips.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.