Home » Adaptief leren: De ‘School of One’

Adaptief leren: De ‘School of One’

De afgelopen jaren startten diverse initiatieven in het onderwijs rond personalized learning en learner based learning. Een opvallend programma rond dit thema dat veel aandacht kreeg is de School of One (SO1). Het pilottraject startte in 2009 in New York en de afgelopen jaren hebben diverse scholen met het programma geëxperimenteerd. Wat kunnen we leren van dit vernieuwende programma?

Het programma
School of One is een innovatief wiskundeprogramma met als doel leerlingen een gepersonaliseerde en dynamische leeromgeving te bieden die past bij hun specifieke behoeften, interesses en leermethodiek. Een LMS genaamd Learning Algorythm speelt een sleutelrol binnen het programma. Het LMS verzamelt data over de leerlingen en bepaalt aan de hand daarvan welk type onderwijs de leerling dagelijks krijgt. Zo kan het zijn dat de ene leerling veel opdrachten maakt achter een computer waarbij hij wordt aangestuurd door een virtuele coach, terwijl de andere leerling meer in groepjes werkt en begeleiding krijgt van een ‘echte’ docent.

Binnen het programma wordt er vanwege het LMS veel gewerkt met digitale quizzen en surveys om zo goed het profiel, de voortgang en het niveau van de leerling te bepalen. Werken met een LMS geeft de docenten bovendien meer vrijheid om zich te richten op het inhoudelijk vormgeven van de lessen en de individuele leerlingen beter te begeleiden. Elke leerling krijgt zo de gelegenheid om in eigen tempo het programma te doorlopen.

De resultaten
De resultaten van het 20-daagse zomerprogramma uit 2009 waren positief. Zo’n 80 leerlingen namen hieraan deel en hun resultaten stegen gemiddeld met zo’n 28%. Leerlingen en docenten gaven daarnaast aan deze nieuwe manier van onderwijs als prettig en effectief te ervaren (leerlingen 79%  en docenten 75%). Vanwege de positieve resultaten kreeg het programma een vervolg in 2010. Drie scholen implementeerden het programma en ook dit werd onderzocht.

De resultaten uit het door Research Alliance samengestelde rapport geven echter geen eenduidig beeld van de effectiviteit van het SO1-programma. Slechts bij 1 van de 3 scholen toonde het programma een significante verbetering ten aanzien van de controle groep (9,5%). Op de twee andere scholen scoorden de experimentele groepen zelfs lager! Bij één school was dit percentage verwaarloosbaar, maar bij de ander significant met -7,9%. De onderzoekers stellen dat uitgebreider  vervolgonderzoek nodig is en dat de resultaten gezien moeten worden als feedback voor het programma.

Kritiek
Journalisten en diverse onderwijsprofessionals interpreteerden deze eerste resultaten over de effectiviteit van School of One een stuk minder genuanceerd. Op diverse platformen verschenen stevige kritieken, te meer omdat het een zeer kostbaar programma is. Los daarvan was er ook inhoudelijke kritiek op het concept van SO1. Adaptief onderwijs dat zich volledig aanpast aan de behoeften van de leerling klinkt heel mooi. Sceptici vragen zich echter af of dergelijke programma´s leerlingen wel voldoende leren zélf adaptief te zijn; in de echte wereld zullen leerlingen problemen tegenkomen die niet adaptief zijn. Kunnen deze leerlingen hier wel mee omgaan?

Het programma School of One is intussen geruisloos overgegaan in Teach To One: Math. Een soortgelijk project dat wordt uitgevoerd door de non-profit organisatie New Classrooms. Van dit project zijn nog geen cijfers over de effectiviteit bekend. We weten dus niet of de resultaten bij de drie scholen het tweede jaar zijn verbeterd of verminderd.

Wat vind jij van een programma als SO1 dat is vormgegeven rond personalized learning en adaptief leren?

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat ligt te lezen in de schoolbibliotheek

Boekentips februari 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk
Twee kinderen steken hun vinger op

Het belang van filmeducatie

Filmleraar van het jaar regio Midden Astrid van der Knaap deelt haar visie op filmeducatie en geeft tips.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.