Een initiatief van Malmberg

Paintballen tegen de wolf

Bron afbeelding: Shutterstock / PatrickLauzon photographe

Handhavers van de provincie Gelderland gaan een tamme wolf beschieten met een paintballgeweer. Het is de bedoeling dat de wolf op deze manier weer schuw wordt en meer afstand houdt tot mensen. De afgelopen weken was een jonge wolf te nieuwsgierig naar mensen en kwam dicht in de buurt van een gezin.

Vragen vooraf

  1. Welk beeld heb jij van een wolf? Noem drie woorden.
  2. Wat vind jij van de aanwezigheid van wolven in Nederland?

Bekijk de video

Pieter Derks over paintballen tegen de wolf | NPO Radio 1 – YouTube

Vragen bij de video

  1. “Het was zoeken naar een geitenpaadje om hem toch een beetje angst aan te jagen.” Wat betekent het woord geitenpaadje hier? Leg ook uit waarom dit woord zo toepasselijk is.
  2. Waarom zijn veel mensen tegen de aanwezigheid van de wolf in Nederland?
  3. Welk argument brengt Pieter Derks daar indirect tegenin?
  4. Vind jij schieten met een paintballgeweer een goede oplossing voor het probleem van de tamme wolf? Leg je antwoord uit.
  5. Wat is de hoofdgedachte van de column van Pieter Derks? Gebruik voor je antwoord niet meer dan dertig woorden.

Aan de slag

Optie 1

Wolven hebben van oudsher een slechte reputatie. In sprookjes en volksverhalen wordt het dier vaak neergezet als een kwaadaardig wezen. Als natuurbeschermer wil jij de reputatie van de wolf in ere herstellen. Maak een infographic waarmee je laat zien waar de slechte reputatie van de wolf vandaan komt en wat het werkelijke beeld van de wolf zou moeten zijn. Voor meer informatie over een infographic klik je hier.

Optie 2

Het aantal wolven in Nederland groeit. Veehouders maken zich daar zorgen over en sommigen zien de wolf liever vertrekken. Natuurbeschermers vinden juist dat de wolf thuishoort in Nederland en een aanwinst is voor de biodiversiteit in ons land.

Voer in groepjes een probleemoplossende discussie over bovenstaande kwestie. De ene helft van het groepje neemt de rol aan van veehouder, de andere helft van natuurbeschermer. Bedenk voorafgaande aan de discussie allemaal een aantal argumenten. Probeer tijdens de discussie tot een oplossing te komen.

Antwoorden

Om de antwoorden te bekijken moet je aangemeld zijn.

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands