Een initiatief van Malmberg

Les van je vader

In Nederland zijn niet genoeg leraren. Daarom is op sommige scholen een vierdaagse schoolweek ingevoerd. Eén dag per week vrij dus. Eh, nee…..niet vrij dus.

Vraag vooraf

  1. Valt er op jouw school wel eens een lesuur uit?
  2. Wat moet je dan doen in zo’n uur?

Bekijk de video

Klik op de link: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/video/4708406/vierdaagse-schoolweek-door-lerarentekort-alleen-de 

Vragen bij de video

  1. Als Jeroen lesgeeft, heeft hij twee ‘rollen’. Welke twee rollen zijn dat?
  2. Wat gebeurt er als die rollen onduidelijk zijn?
  3. Jeroens dochter vindt dat haar vader niet zo goed lesgeeft. Hoe komt dat, volgens haar?
  4. Volgens Jeroen is er één plek die voordeel heeft van een vierdaagse schoolweek. Welke plek is dat? Leg uit wat hij daarmee bedoelt.

Trappen van vergelijking

Het woord veel kun je gebruiken bij de ‘vergrotende trap’: veel mooier, veel duurder, veel leuker. Waarom kan veel anderser niet?
Welke trap komt er na de vergrotende trap?

Uitdrukkingen

In de video hoor je verschillende uitdrukkingen. Leg in je eigen woorden uit wat ze betekenen.

Dit gaat helemaal nergens over

Kunst en vliegwerk

Leerkrachten staat het water aan de lippen

 

Mijn Malmberg

Meer opdrachten

Je actuele lessen op een nieuwe plek

Uit het archief van Nederlands