Een initiatief van Malmberg

Het aardgastekort

Er is een tekort aan aardgas en daardoor stijgt de prijs enorm. De prijs van aardgas is nu al acht keer hoger dan een jaar geleden en dat is voor veel mensen een probleem.

Vragen vooraf

 1.  Waarvoor gebruik jij thuis aardgas?
 2. Wat weet jij over het aardgastekort?

Bekijk de video

Gas wordt steeds duurder – YouTube

Vragen bij de video

 1. Waar kun je aardgas voor gebruiken in huis?
 2. Waarom is er minder aardgas dan vroeger? Noem drie redenen.
 3. Van welke landen koopt Nederland aardgas?
 4. Hoe komt het dat de helft van de gasvoorraad van dit jaar al op is?
 5. Bedenk zelf nog een andere reden waarom wij dit jaar meer aardgas hebben verbruikt dan andere jaren.
 6. Wat doet de regering tegen de stijgende prijs van aardgas?
 7. Wat kun jij zelf doen om minder aardgas te verbruiken in huis?

Aan de slag

Optie 1

Maak met een groepje een folder waarmee je mensen informeert over hoe zij deze winter minder aardgas kunnen gebruiken in huis. Leg eerst kort het probleem uit en geef daarna verschillende creatieve oplossingen die geen geld kosten. Maak de folder goed leesbaar en aantrekkelijk door gebruik te maken van tussenkoppen en plaatjes.

Optie 2

In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Dat betekent dat je vanaf dat moment niet meer met aardgas kunt verwarmen en koken. Er zijn nu al goede alternatieven voor aardgas. Onderzoek een alternatief (denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp, een warmtenet en infraroodpanelen) en noteer de belangrijkste kenmerken en voordelen ten opzichte van aardgas.

Houd nu een elevatorpitch voor het door jou onderzochte alternatief. De pitch mag maximaal twee minuten duren. Let tijdens de elevatorpitch op jouw verbale én non-verbale communicatie. Ga tijdens jouw presentatie in ieder geval in op de volgende vragen:

 • Wat is het alternatief?
 • Wat zijn de voordelen ten opzichte van aardgas?
 • Waarom is dit het beste alternatief?

Antwoorden

WK41_Het aardgastekort_antwoorden

 

 

 

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands