Een initiatief van Malmberg

Afgedankte boeken

Act. Ned.

Hoe lang moet je boeken bewaren? Wanneer zijn ze aan vervanging toe? Welke zijn verouderd? In welke boeken staan verhalen die we nu niet meer oké vinden? Allemaal vragen waar bibliotheken mee worstelen.

 Vragen vooraf

  1. Ga jij wel eens naar de bibliotheek? Waarvoor?
  2. Wat doe jij met eigen boeken die je niet meer wilt?

Bekijk de video

Over afgedankte boeken

Vragen bij de video

  1. Sam Hermans (directeur Bibliotheek Den Haag) vertelt dat ze afscheid gaan nemen van 60.000 boeken, dvd’s en cd’s. Wat gebeurt er met de helft die niet vernietigd wordt? Noem drie bestemmingen.
  1. Waarom is het vernietigen wel nodig volgens Sam Hermans?
  1. Klaas Gravesteijn (directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken) geeft nog andere redenen. Welke twee zijn nog niet door Sam Hermans genoemd?
  1. Sam Hermans zegt dat de bibliotheek steeds meer een maatschappelijke functie krijgt. Wat bedoelt ze hier precies mee? 
  1. Zou jij zo’n notitieboekje van gerecyclede boeken kopen? Waarom wel of niet?

Aan de slag

Optie 1

Wat is je favoriete kinderboek? Je schrijft een korte brief/e-mail (50 – 100 woorden) naar je bibliotheek. Daarin vertel je waarom jouw favoriete boek écht nooit weggegooid mag worden. Je geef minimaal twee redenen.

Optie 2

Bedenk in tweetallen vijf originele plannen voor gerecyclede boeken. Let op: jullie plannen kunnen in de biblotheek zelf gebruikt worden (zoals het plafond of de notitieboekjes). Geef een pitch waarin jullie je top 3 presenteren. Je mag er ook ontwerptekeningen of -foto’s bij maken.

 

WK49_Afgedankte boeken_antwoorden

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands