Home » Achtergrond: wat te doen bij schoolverzuim?

Achtergrond: wat te doen bij schoolverzuim?

Iedere leerling vanaf vijf jaar is leerplichtig. Het absolute schoolverzuim neemt ieder jaar een beetje af, maar het aantal kinderen dat langdurig thuis zit neemt daarentegen toe. Wat moet je doen als een leerling te vaak absent is? In dit artikel geven we uitleg over de meldingsplicht en zorgplicht. En hoe zit het met de inzet van onderwijsconsulenten?

Van schoolverzuim is sprake wanneer een leerling niet op school aanwezig is op momenten dat hij aanwezig zou moeten zijn. In het schooljaar 2018/2019 zaten er 4.790 langdurig thuis – ruim 300 meer dan een jaar eerder. De oorzaken van thuiszitten zijn zeer complex en divers van aard.

Registratiesysteem

Verzuim is geoorloofd wanneer de school toestemming geeft of als er een geldige reden voor is, zoals in het geval van ziekte. Is dat niet het geval? Dan gaat het om ongeoorloofd verzuim of spijbelen. Als een leerling vaak absent is, is het allereerst belangrijk én verplicht om dit als school te registreren in een registratiesysteem. Alleen dan kun je verzuim goed aanpakken.

Verzuimprotocol

Verschijnt een leerling niet op school? Dan moet de school actie ondernemen. Zorg daarom voor een duidelijk verzuimprotocol. Ziekte is een geldige reden voor verzuim, maar toch hoef je niet alle ziekmeldingen zonder meer te accepteren. Ga bij twijfel in gesprek met de leerling en eventueel de ouders. Overleg eventueel ook met de leerplichtambtenaar en schoolarts of met het interne zorgteam binnen de school. Zo zorg je ervoor dat een leerling zich gezien voelt. Want dat achter elke ziekmelding een verhaal zit, onderstreept dit verhaal.

Meldingsplicht

Ongeoorloofd verzuim moet je altijd melden bij het verzuimloket van DUO. Aan welke regels zo’n melding moet voldoen lees je hier. Elke melding komt terecht bij de gemeente waar de leerling woont. Daar haalt een leerplichtambtenaar de melding op uit het verzuimregister en die onderzoekt vervolgens de oorzaak van het verzuim. Het doel hiervan is om de leerling zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan.

Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat zij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een plek moeten bieden. In overleg met de ouders zoekt de school naar een passende plek: op de eigen school, op een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs. Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten omdat er voor hen geen passend onderwijsaanbod is.

Onderwijsconsulenten

Lukt het de school en de ouders niet om een passende oplossing te vinden voor een leerling die vastloopt? Dan kunnen zij een onderwijsconsulent inschakelen. Samen met de ouders, de leerling, de school, het samenwerkingsverband en eventueel de betrokken hulpverleners kijken onderwijsconsulenten naar wat het beste bij de desbetreffende leerling past. Daarbij maken zij onder meer gebruik van een uitgebreid netwerk in de regio en kennis van de wet- en regelgeving. Verder lezen? Op OVM verscheen eerder het artikel Duizend leerlingen geven advies over schoolverzuim

Heeft jouw school weleens gebruikgemaakt van onderwijsconsulenten? Wat zijn jullie ervaringen? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een lachend meisje met een bloem in haar haar

Lied van de maand: Het wordt weer lente

Een stoer rocknummer over de lente! Hieronder vind je een ingezongen lied, een karaokeversie en tips die je kunt gebruiken in je les.

Bekijk
Een grote blauwe schep als kunstwerk in de openbare ruimte

Buitenkunst, buitengewoon

Kunst in de openbare ruimte: een uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier kunst te bekijken en te beschouwen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.