Home » 7 dingen die je moet weten over gepersonaliseerd leren

7 dingen die je moet weten over gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren laat zich niet gemakkelijk definiëren. Misschien nog wel het beste als een concept, waarbij het individuele leerproces van de leerling centraal staat. Wel is duidelijk dat er steeds meer aandacht is voor deze vorm van onderwijs. Het EDUCAUSE Learning Initiative (ELI) publiceerde daarom een paper met 7 dingen die je moet weten over gepersonaliseerd leren. Lees hier de beknopte, Nederlandse vertaling.

1. Wat is het?

Gepersonaliseerd leren gaat over het bieden van unieke, op individuele leerlingen toegespitste leerprocessen. Technologische hulpmiddelen zoals IT-systemen, data sets en analytische software maken gepersonaliseerd leren mogelijk voor grote groepen leerlingen. Men is het nog niet eens over de exacte definitie van en de relatie tussen gepersonaliseerd leren en concepten als gedifferentieerde instructie en adaptief leren. Lees daarover verder in het artikel ‘De verschillen tussen differentiëren, personaliseren en adaptief leren’.

2. Hoe werkt het?

De basis van gepersonaliseerd leren is een persoonlijk profiel waarin het leertempo, het niveau en de sterke en zwakke punten van de leerling worden vastgelegd. Op basis daarvan worden de instructies en opdrachten aangepast voor die specifieke leerling. Het kan zijn dat leerlingen daarbij worden verdeeld in vooraf vastgestelde leertrajecten, die het beste aansluiten bij waar ze op dat moment staan. Meer geavanceerde programma’s maken daarentegen, op basis van de prestaties van de leerling, realtime aanpassingen in het leerproces.

3. Wie doet het?

Er zijn veel scholen die momenteel een pilot draaien op het vlak van gepersonaliseerd leren. Daarnaast werken ook veel uitgevers, content providers en ontwikkelaars van evaluatiesystemen en leerlingmanagementsystemen aan gepersonaliseerde leermiddelen en aanpassingen binnen hun huidige aanbod.

4. Waarom is het belangrijk?

Gepersonaliseerd leren kan, met behulp van technologie, een groot aantal leerlingen voorzien van individuele leertrajecten. Analytische leergegevens brengen, in combinatie met statistische modellen, de studievoortgang van iedere leerling in kaart en voorspellen de kans op een succesvolle leerervaring. Daarnaast bieden dergelijke systemen instructies en opdrachten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de leerling.

5. Wat zijn de nadelen?

Gepersonaliseerd leren is een relatief nieuwe ontwikkeling. Er is op dit moment dan ook een gebrek aan onafhankelijk onderzoek over de leeruitkomsten, meerwaarde en gevolgen van personalisatie. Daardoor zijn nog veel vragen onbeantwoord. Ook verandert het personaliseren van het leerproces de rol van de docent. Dat vergt de nodige training, ondersteuning én budget. De kosten voor de uitvoering van gepersonaliseerd leren zijn namelijk aanzienlijk, zowel voor de technologische hulpmiddelen en systemen als voor de opleiding en ondersteuning van docenten.

6. Waar gaat het heen?

Er is steeds meer kennis beschikbaar over gepersonaliseerd leren. Daarmee kunnen scholen op den duur gaan bepalen wanneer en op welke manier een gepersonaliseerde aanpak zinvol is. Gepersonaliseerd leren zal daarmee steeds meer fungeren als een systeem waarbij de combinatie tussen verschillende instrumenten meer oplevert dan de som der delen. Steeds meer data zullen te combineren zijn. Dat zorgt voor krachtigere, onderling met elkaar verbonden systemen die het makkelijker maken om vernieuwende pedagogische modellen – zoals flipping the classroom – te integreren.

7. Wat zijn de gevolgen voor leren en lesgeven?

Gepersonaliseerd leren verlicht de druk op docenten om iedere leerling precies op zijn of haar niveau te voorzien van onderwijs. De inzichten uit het gepersonaliseerde leersysteem zorgen ervoor dat het onderwijs effectiever en efficiënter kan worden ingedeeld. Docenten kunnen meer tijd besteden aan individuele leerlingen en beiden hebben meer inzicht in het leerproces.

Verder lezen

Wil je verder lezen over bovenstaande punten? Download dan de Engelstalige paper ‘Personalized Learning: 7 things you should know about…’ via deze link. Ook op Onderwijs van Morgen verschijnen regelmatig artikelen over gepersonaliseerd leren en aanverwante thema’s, zoals:

Wat zou u graag willen weten over gepersonaliseerd leren? Laat uw vraag achter via onderstaand reactieformulier en de redactie van Onderwijs van Morgen gaat voor u op onderzoek uit.

Laatste onderwijsnieuws

Zo vergroot je ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders dragen in grote mate bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Met deze tips vergroot je de ouderbetrokkenheid.

Bekijk
Een spreker op een diploma-uitreiking

Column: Diploma-uitreiking

Directeur Danny Weeda bespreekt het vaste stramien van de diploma-uitreiking, met alle praatjes die daarin standaard voorkomen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.