Home » 5x personalized learning in Finland

5x personalized learning in Finland

Personalized learning staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Het Finse model is een dankbaar onderwijssysteem voor inspiratie. Binnen dit systeem wordt al jaren met succes personalized learning toegepast. In onze eerdere blogs over het Finse onderwijs werd al duidelijk dat dit onderwijssysteem zeer verschilt van het Nederlandse model.
Het basisonderwijs in Finland is een combinatie van het Nederlandse primaire en secondaire onderwijs (leeftijd 7-16). Al vanaf het begin is er veel aandacht voor de individuele leerling. Hieronder 5 inspirerende voorbeelden van personalized learning uit het Finse onderwijs.

1) Docenten blijven langer verbonden aan de klas
De eerste drie jaren van het Finse basisonderwijs worden leerlingen onderwezen door dezelfde docent. Dit heeft een groot voordeel: de docent kent de leerlingen door en door, waardoor gerichte individuele aanpak beter mogelijk is. Trage leerlingen hoeven niet binnen een jaar een bepaald minimum niveau te behalen. Door deze meerjarige verbinding kan de docent na de zomervakantie gewoon verder gaan met de leerling waar deze was gebleven. De leerling krijgt hierdoor de gelegenheid om in eigen tempo competenties te verwerven.

2) Differentiatie
Gelijkheid is een belangrijk uitgangspunt van het Finse onderwijs. Het potentieel van elke leerling moet gemaximaliseerd worden. Om dit te bereiken wordt er in de lessen zo veel mogelijk gedifferentieerd; passende aandacht en huiswerk voor elke leerling. Dit betekent niet alleen extra aandacht voor minder getalenteerde leerlingen, maar ook dat de leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging dit ook krijgen. Heeft het kind hele specifieke behoeften, dan wordt er in sommige gevallen gebruik gemaakt van een aparte klas met een special-needs-docent of ‘taakleraar’.

3) Gepersonaliseerde toetsen
Hoewel onderwijs in Finland geen centrale examens kent, zijn er wel toetsmomenten. Aan deze toetsen worden geen cijfers of punten toegekend (dat is bij wet verboden) en dienen voor de docent als middel om de ontwikkeling van de leerlingen te meten. Ook voor de toetsen geldt differentiatie; ze worden aangepast aan de individuele leerling. Achterliggende gedachte hiervan is dat iedere leerling een eigen ontwikkeling doormaakt en dit vraagt om een op maat gemaakte toets. De toetsen hebben bovendien een positieve insteek. Leerlingen worden getoetst op wat ze kunnen, niet op wat ze niet kunnen.

4) Keuzevrijheid
Leren over iets dat je interesse heeft werkt motiverend. Personalized learning op Finse scholen betekent dan ook meer keuze voor de leerling. Per vak worden elk blok verschillende cursussen aangeboden. De leerling kan na een verplichte introductiecursus kiezen voor een vervolgcursus die zijn of haar interesse heeft. Dus in plaats van bijvoorbeeld één algemeen vak filosofie kan de leerling per blok een filosofie-cursus volgen rond een aansprekend onderwerp. Daarnaast is er de mogelijkheid extra cursussen te volgen voor leerlingen die meer uitdaging zoeken.

 

5) Open sfeer
Door de vaak kleine scholen heerst er op Finse scholen een informele sfeer. De verhouding tussen leerlingen en docenten is heel open wat weer bevorderlijk is voor de onderlinge communicatie. Sommigen karakteriseren dit zelfs als huiselijk. Tijdens de lunch eten docenten en leerlingen bijvoorbeeld gewoon gezamenlijk in de aula.

Wat vind jij van bovenstaande voorbeelden van personalisatie in het onderwijs? Zijn deze vertaalbaar naar de Nederlandse situatie?

 

8 reacties op “5x personalized learning in Finland”

 1. Pas al nieuwsgierig gemaakt door het artikel in het AD. Nu met bovenstaande nog geïnteresseerder. Ik denk zeker dat Nederlandse leraren hier enthousiast van kunnen worden. Vraag is alleen…. Krijgen we de overheid en ouders ook mee. Het overmatige getoets bij kinderen werkt bij leraren en leerlingen demotiverend maar ouders houden zich er erg aan vast en zien zo hun kind beter dan er gewoon eens echt naar te kijken (observeren).
  Zou wel eens een kijkje willen nemen bij deze Finse scholen…..

 2. Ben twee keer op bezoek geweest, en heb gezien dat het niet alleen mooie praat is, maar gewone werkelijkheid. Wel was toen al veel meer sprake van digitaal leermateriaal dan bij ons. Gepersonaliseerd leren en toetsen staan nu in veel projecten centraal, zoals in het project Tweefasen-VWO waar ik begeleider van ben. Zowel VO-Raad als OCW zijn “in”of “om”. Het zal ook wel moeten om het onderwijs betaalbaar te houden (klinkt paradoxaal maar is wel zo). We moeten het met zijn allen maar leren!

 3. Ruud Bronsveld

  Ik kan hetgeen T.R.S. Al beweert volledig onderschrijven. Ik ben tig keren in Finland geweest en na beëindiging van het uitwisselingsproject met de school in Finland kom ik nog steeds bij deze school over de vloer. Het maken van een lessenrooster is wel een crime. Vooral het MVT onderwijs is een verademing. Er wordt veel aandacht besteed aan schrijfvaardigheid en deze aandacht heeft ook een gunstige spin-off op spreekvaardig. Ik zou graag een Finland een paar les hebben gegeven. Of de Finse way of teaching goedkoper is, betwijfel ik. Docenten geven er ca. 600 koluren les en dat zijn er 150 minder dan in NL. Er zijn dus meer docenten nodig dan in NL.

 4. Zou Maurice de Hond ook gekeken hebben? Geen Ipad gezien in dit filmpje en slechts 1 digibord. Wat straalt dit een rust uit. Heerlijk.

 5. R. van de Velde

  Klinkt allemaal erg positief, vooral het feit dat de leerlingen en docenten in open sfeer met elaar omgaan. Voor mij is dat voorwaarde voor goed onderwijs. Kinderen, maar met name pubers nemen wat aan van voor hen betekenisvolle volwassenen. Dat ben je voor hen pas als ze een relatie met jou kunne opbouwen. In NLontbreekt daarvoor de tijd (teveel lesuren) en de ruimte (te grote klaassen). Als dit in NL wordt ingevoerd, betekent dat natuurlijk een grotere kostenpost, maar kijk eens wat het oplevert: betere prestaties, minder uitval, minder criminaliteit doro beter perspectief en het vak van docent wordt weer aantrekkelijk. Ik maak mij dan ook niet druk om te kort aan goede docenten, want de komen dan vanzelf. Wie wil nu niet betekenisvol zijn voor jongen mensen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste onderwijsnieuws

Twee kinderen wijzen naar een schilderij

Laat de verf spreken

Een creatieve schrijfopdracht bij een zelfgekozen schilderij.

Bekijk
Praatplaat Motiverend Kindgesprek van IEP

Motiverend kindgesprek

Waarom is het zinvol om het kind te betrekken bij het eigen leerproces? En hoe pak je een motiverend kindgesprek aan?

Bekijk
Studenten achter een laptop

Passende kerndoelen voor álle leerlingen

Onderwijs moet toegankelijk én inhoudelijk relevant zijn voor álle leerlingen, met passende kerndoelen en inhouden. Zo zetten de betrokkenen zich hiervoor in.

Bekijk
Beeld uit de vlog Latino King van Steven Stavast

Boek voor Nederlands: Latino King

Castel heeft geen zin in school. Hij laat zich verleiden drugs te smokkelen vanuit de Dominicaanse Republiek, en dat loopt helemaal verkeerd af.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.